Básničky o detstve a mladosti

Medzinárodný deň detí sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Na Slovensku sa slávi 1. júna od roku 1952. V priebehu júna, ale aj v iných mesiacoch v roku môžeme nájsť ďalšie významné dni venované deťom.

Vedeli ste napríklad, že krátko po MDD – 4. júna si pripomíname Medzinárodný deň nevinných detských obetí agresie. Ďalší deň – 12. jún patrí Svetovému dňu boja proti detskej práci a 16. jún je označený ako Medzinárodný deň afrického dieťaťa. V auguste môžeme oslavovať Medzinárodný deň mládeže, 25. mája je Medzinárodný deň nezvestných detí a 20. novembra sa slávi Svetový deň detí.

Mgr.L.Balážová