Alicka Bakaľárová
Vo svojom voľnom čase sa venuje kresleniu a maľovaniu, čítaniu rozličnej literatúry, fotografovaniu.
Dobre sa cíti v prírode a má rada kone. Nepohrdne ani športovaním, uprednostňuje bicyklovanie a korčuľovanie. Jej koníčkom je i hudba, ktorú rada počúva, dokonca päť rokov sa venovala hre na akordeóne. Už deviaty rok navštevuje ZUŠ v Topoľčanoch – výtvarný odbor.
Rada si kreslí len tak, sama pre seba a pre radosť. Často zobrazuje kone, svoje obľúbené zvieratá, zátišia, portréty ľudí, prírodu, daria sa jej i štúdie rozličných častí ľudského tela. Z techník obľubuje olejový pastel, ceruzku, pero a akvarel. Svojimi vydarenými výtvormi často obdarúva svojich najbližších. Zúčastnila sa viacerých výtvarných súťaží – Európa v škole, O cenu Zlaty Dônčovej, Životné prostredie očami detí...

Vo fotogalérii sú k nahliadnutiu jej výtvarné práce, ktorými nás potešila v škole a ktoré vo voľnom čase vytvorila doma. Talentovanej Alicke prajeme, aby sa jej i naďalej darilo v učení a tiež na umeleckej dráhe, na ktorú je možno predurčená.

Mgr. L.Balážová