Dorotka Košťálová
Medzi jej veľké záľuby patrí i recitovanie a moderovanie. Hlavne v recitovaní prózy dosiahla už veľmi pekné úspechy. Ako žiačka 4.N sa v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín prebojovala až do krajského kola, kde získala 3.miesto, z obvodného kola si odnášala diplom s druhým miestom a z okresného kola dokonca radosť z víťazstva. V piatom ročníku jej prialo šťastie pre zmenu zase v súťaži Šaliansky Maťko, v ktorej dosiahla celoslovenské prvenstvo v Šali. Vo všetkých kolách – školskom, okresnom, krajskom získala tie najlepšie ocenenia, pochvaly i slová uznania a obdivu od odbornej poroty.
V tomto školskom roku už stihla získať 1. miesto v olympiáde anglického jazyka, pripravuje sa na okresné kolo, 1. miesto v recitačnej súťaži Šaliansky Maťko v školskom i okresnom kole, pripravuje sa na krajské kolo, okrem toho sa učí dlhý text na školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. 

Odmoderovala už šesť koncertov v ZUŠ, školské akadémie a na celomestskej úrovni prezentáciu o škole. Venuje sa i matematickým súťažiam – riešila Matematického klokana, bola úspešná v súťaži Maks a rieši Pytagoriádu.
Vo svojom voľnom čase rada tancuje, venuje sa krasokorčuľovaniu i korčuľovaniu, no najaktívnejšia je v aerobicu. V roku 2007 sa stala víťazkou Minimiss aerobic SR. Dokonca aerobic učí i malé deti a pripravuje ich na súťaže. Veľa času jej pohltí i cvičenie na hudobné nástroje, rada varí, číta knihy, pozerá niektoré televízne programy. Je dobrovoľníčkou organizácie Unicef, vystupuje v programoch Dobrej noviny, finančný výťažok z tejto akcie sa posiela deťom do Afriky.
Dorka je veselá, má rada humor a veľa ľudí okolo seba, možno aj preto, že má doma päť súrodencov. Najnovšie je očarená filmom a divadlom. Chcela by byť herečkou, moderátorkou alebo novinárkou.

Prajeme jej, aby sa naplnili tieto jej želania a sny. Na všetko, čo túži v budúcnosti robiť, má mimoriadne predpoklady a ešte niečo navyše...

Mgr. L.Balážová