Adam Kakula
Okrem toho sa zúčastnil 5x neoficiálnych majstrovstiev Slovenska  /2x plávanie, 3x tenis – družstvá/ a 11x oficiálnych majstrovstiev Slovenska /1x tenis, 3x squash, 1x bedminton, 1x akvatlon, 1x plávanie, 1x cyklistika, 1x viacboj všestrannosti, 2x t-ball – družstvá/. Celkovo získal na športových súťažiach /MSR, MK, MO, a i./ neuveriteľných 73 medailí, 51 pohárov a 11 plakiet.

Netreba však zabudnúť, že jeho talent bol ocenený aj prostredníctvom Ďakovného listu primátora mesta Topoľčany, Čestného uznania starostu obce Ludanice ako aj Ďakovným listom predsedu Miestneho klubu Slovenského orla v Ludaniciach.

Nespočetné množstvo športových úspechov bolo tiež impulzom k tomu, že Adam Kakula bol nominovaný za najúspešnejšieho hráča okresu Topoľčany. Všetky spomenuté triumfy svedčia o obrovskom potenciáli, ktorý sa ukrýva v tomto útlom chlapcovi.

Každodenné tréningy a intenzívna športová príprava pod dohľadom jeho otca Jozefa určite prinesú Adamkovi ešte veľa úspechov. K dosiahnutiu jeho športových mét je potrebná vytrvalosť a pevná vôľa, preto mu prajeme veľa trpezlivosti a bojovnosti.

Mgr. Annamarie Mikulová