Ladislav Macko
Dokáže vás rozosmiať, pochopiť, pomôcť, poučiť aj zabaviť. Navyše je žiak par excellence. Svoje vedomosti si neschováva len v hlave, ale hrdo nám ich ukazuje na každej možnej hodine a v súťažiach. Či už je to fyzika, matika, slovina, chémia, informatika... Je toho naozaj dosť. Až mám niekedy pocit, že by mohol dať šancu sa realizovať aj nám ostatným.

A tu je dôkaz:

8. ročník: Celoslovenská súťaž „Novinový článok 2008“ – 3. miesto

9. ročník: Olympiáda zo slovenského jazyka – 3 . miesto, okresné kolo Fyzikálna olympiáda – 1. miesto, okresné kolo Fyzikálna olympiáda – 8. – 10. miesto, krajské kolo Chemická olympiáda – 1. miesto, okresné kolo Chemická olympiáda – 20. miesto, krajské kolo PowerPoint 2007 – 3. miesto, okresné kolo

Michal Gašpár, 9. A