OBJEDNÁVKY

 Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona 546 z roku 2010

Objednávky 11/2023 - III.dekáda

Objednávky 11/2023 - III.dekáda. Zverejnené dňa 30.11.2023.
Objednávky 11/2023 - II.dekáda

Objednávky 11/2023 - II.dekáda. Zverejnené dňa 21.11.2023.
Objednávky 11/2023 - I.dekáda

Objednávky 11/2023 - I.dekáda. Zverejnené dňa 10.11.2023.
Objednávky 10/2023 - III.dekáda

Objednávky 10/2023 - III.dekáda. Zverejnené dňa 31.10.2023.
Objednávky 10/2023 - II.dekáda

Objednávky 10/2023 - II.dekáda. Zverejnené dňa 21.10.2023.
Objednávky 10/2023 - I.dekáda

Objednávky 10/2023 - I.dekáda. Zverejnené dňa 10.10.2023.
Objednávky 9/2023 - III.dekáda

Objednávky 9/2023 - III.dekáda. Zverejnené dňa 30.9.2023.
Objednávky 9/2023 - II.dekáda

Objednávky 9/2023 - II.dekáda. Zverejnené dňa 21.9.2023.
Objednávky 9/2023 - I.dekáda

Objednávky 9/2023 - I.dekáda. Zverejnené dňa 10.9.2023.
Objednávky 8/2023 - III.dekáda

Objednávky 8/2023 - III.dekáda. Zverejnené dňa 31.8.2023.
Objednávky 8/2023 - II.dekáda

Objednávky 8/2023 - II.dekáda. Zverejnené dňa 21.8.2023.
Objednávky 7/2023

Objednávky 7/2023. Zverejnené dňa 10.7.2023.
Objednávky 6/2023 - III.dekáda

Objednávky 6/2023 - III.dekáda. Zverejnené dňa 30.6.2023.
Objednávky 6/2023 - II.dekáda

Objednávky 6/2023 - II.dekáda. Zverejnené dňa 21.6.2023.
Objednávky 6/2023 - I.dekáda

Objednávky 6/2023 - I.dekáda. Zverejnené dňa 10.6.2023.