Analýza situácie
Deti 1.- 5. ročníka ZŠ sú veľmi vnímavé a schopné absorbovať veľké množstvo informácií. Majú záujem o všetko nové, sú vysoko motivované a chcú byť úspešné. Pred príchodom do vzdelávacieho systému nadobúdajú deti poznatky predovšetkým vlastnou skúsenosťou, po vstupe do inštitúcie, ktorá sa snaží dieťa efektívne rozvíjať (t.j. za krátky čas maximálne intenzívne) sa dieťa v učení preorientováva podľa školou prezentovaných požiadaviek. Je mimoriadne dôležité ako dieťa v prvom roku ovplyvníme v tom, čo sa od neho požaduje. Ak od neho budeme žiadať systém poznatkov nevyužiteľný v živote, na všetky jeho minulé skúsenosti musíme zabudnúť. Ak od neho budeme požadovať, aby si systém už nadobudnutých skúseností systematizovalo, pomôžeme mu v chápaní sveta okolo. Preto je mimoriadne dôležité venovať sa tvorbe takého edukačného prostredia, ktoré dieťa bude viesť nie k učeniu „vedieť“, ale k učeniu „myslieť“. Za posledné roky došlo k prudkému rozvoju ľudského poznania. Poznatky nielen narastajú, ale sa aj rýchlo menia a zastarávajú. Naše deti majú problémy pri práci s rôznymi zdrojmi informácií. Potrebujú získavať informácie samostatným vyhľadávaním v rôznych zdrojoch, pracovať so získanými informáciami a aplikovať ich v bežných životných situáciách