Podujatia realizované v školskej knižnici v školskom roku 2013/2014

 

28.10.2013SÚŤAŽ O NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE          
Téma: Brána do života

 
Stretnutie s autorkou Janou Benkovou

 
30.10. 2013
ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY : Česko-slovenský projekt,   vzájomná výmena knižných záložiek vyrobených našimi žiakmi so žiakmi z partnerskej školy  ZŠ Zborov nad Bystricou

 
13.11. 2013
BESEDA SO SPISOVATEĽKOU DRAHOMÍROU
PECHORČIAKOVOU – stretnutie autorky so žiakmi 2. a 3. ročníka v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch

 
15.11. 2013
VÝSTAVA ZÁLOŽIEK : výstava a odovzdanie záložiek, ktoré našim žiakom poslali ich kamaráti zo Zborova nad Bystricou

 
10.12.2013
NOVÉ KNIHY V NAŠEJ KNIŽNICI: výstava knižných noviniek

 
17.
18. 12.2013
ŠALIANSKY MAŤKO :  školské kolo súťaže v umeleckom prednese slovenskej povesti 

 
14. 2.2014
VALENTÍNSKA TVORIVÁ DIELŇA 

 
2. 4. 2014
MEDZINÁRODNÝDEŇ DETSKEJ  KNIHY
stretnutie so spisovateľom,  hudobníkom a spevákom Branislavom Jobusom

 

10. 3. a 13. 3.  2014HVIEZDOSLAVOV KUBÍN: školské kolo súťaže v umeleckom  prednese poézie a prózy I. – III. kategória

 

17. 3. 2014Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY: slovenskí a svetoví zberatelia rozprávok

 

28. 5. 2014 BESEDA SO SPISOVATEĽKOU MARTOU HLUŚÍKOVOU  stretnutie autorky so žiakmi 7. ročníka  v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch

 

 5.6. 2014„ČÍTAJME SI ... 2014“ najpočetnejší detský čitateľský maratón, hosť JUDr. Edita  Brosztlová

 

6.6.2014 „LET̀S READ ...... 2014“ – čitateľský maratón v anglickom jazyku –  žiaci 5. – 9. ročníka čítali výber z literatúry v anglickom jazyku . Počas dňa prečítali Snehulienku a sedem trpaslíkov, Červenú čiapočku, Alicu v krajine 

zázrakov a Volanie divočiny.

 

 19.6. 2014KRÁĽ ČÍTANIA 2014 : slávnostné ocenenie a  korunovácia najvytrvalejšieho čitateľa školskej knižnice v školskom roku 2013/2014

 


Školská knižnica v školskom roku 2013/2014 spolupracovala s :

Tribečskou knižnicou v Topoľčanoch – besedy so spisovateľmi

Mgr. Rozáliou Cenigovou, ústrednou metodičkou pre školské knižnice –  Česko-slovenský projekt: Záložka do
knihy spája školy , Medzinárodný deň knižníc     

Práca v školskej knižnici  aktualizačné  vzdelávanie -  MPC Banská Bystrica, lektorka  Mgr. Viera Stankovičová – ukončenie  25.6.2014