Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
Žiaci ukázali svoje vedomosti v niekoľkých častiach testu: slovná zásoba, gramatika, čítanie a počúvanie s porozumením. Tí, ktorí dosiahli najvyšší  počet bodov, postúpili do ústnej časti olympiády, kde mali vytvoriť príbeh podľa obrázku. Na základe celkového počtu bodov sa v kategórii 1A umiestnila na 1.mieste žiačka Andrea Šuriaková VII.A, na 2. mieste Emma Bučeková VII.D a na 3. mieste Adam Snop VII.A. V kategórii 1B bola na 1. mieste žiačka Christina Chovancová z 9.A, na 2. mieste Timea Budajová VIII.C a na 3. mieste Timea Gáfelová IX.B. Tie postupujú ďalej do okresného kola, ktoré sa bude konať online 13. januára 2022.

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť,  víťazkám gratulujeme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole.

 
Mgr. Monika Kubrická