Školské kolo dejepisnej olympiády

Celkovo sa školského kola  dejepisnej olympiády zúčastnilo 19 žiakov.
9. ročník -  5 žiaci
8. ročník -  6 žiaci
7. ročník -  4 žiaci
6. ročník -  4 žiaci

Konečné výsledky :
 
9. ročník „kategória C“
 
1. miesto - Daniel Holbay, 9.A
2. miesto - Patrik Štefkeje, 9.D
3. miesto - Adela Snopová, 9.B
 
8. ročník „kategória D“
 
1. miesto - Simon Kollár, 8.C
2. miesto - Peter Švajc, 8.C
3. miesto - Tereza  Strejčková, 8.C
 
7. ročník „kategória E“
 
1. miesto - Sebastián Schmizing, 7.B
2. miesto - Tomáš Malec, 7.B
3. miesto - Monika Lukáčová, 7.A
 
 
6. ročník „kategória F“
 
1. miesto-  Filip Slamka, 6.A
2. miesto-  Adrián Mihálik, 6.D
3. miesto-  Alexander  Bobák, 6.A
 
Do okresného (online) kola dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutoční 9. februára 2022, postupujú prví dvaja žiaci z každej kategórie. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole.
 
Mgr. Andrea Rybanská