Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Súťaž má tri hlavné kategórie: literárnu, výtvarnú a elektronickú.

Témy pre tento ročník boli nasledovné:

- Svätopluk a Nitra
- Bol Svätopluk kráľ?
- Sv. Cyril a Sv. Metod a ich nasledovníci
- Sila slova a sila meča ako odkaz Svätoplukovho kráľovstva
- Tri prúty Svätopluka ako symbol dnešnej doby

Naše žiačky si vybrali tému: Sv. Cyril a Sv. Metod a ich nasledovníci.

Linda Gregorová nakreslila: Sv. Klimenta.
Mia Vatrnová nakreslila: Sv. Gorazda.
Lucia Ferková nakreslila: Sv. Nauma.

Termín vyhlásenia súťaže: 1. november 2021
Odoslanie prác a uzávierka súťaže: 1. február 2022
Vyhlásenie výsledkov: 29. apríl 2022 Našim žiačkam držíme palce.

Mgr. Andrea Rybanská