Návšteva ministra školstva

Pán minister Mgr. Branislav Gröhling v sprievode generálnej riaditeľky kancelárie ministra Mgr. Jany Lysákovej a riaditeľa odboru komunikácie Mgr. Tomáša Kostelníka prišiel do Topoľčian a my sme boli jedna zo škôl, ktorú navštívil. Pred budovou školy očakávanú návštevu privítalo vedenie našej ZŠ – Mgr. Anna Krajčíková, Mgr. Martina Majtánová a Mgr. Alexandra Mrižová. Spolu s pánom ministrom prišla pani primátorka JUDr. Alexandra Gieciová, pán viceprimátor Juraj Želiska a vedúca Odboru školstva, kultúry a práce s mládežou PhDr. Vladimíra Matušíková. Žiaci našej školy si pre pána ministra pripravili privítanie v školskej knižnici – tradičné vítanie chlebom a soľou bolo v rukách našich veselých žiačok – Natálky, Simonky a Lenky Bočekových, žiačok 6.D, báseň predniesol náš výborný recitátor Marek Foltán, žiak 5.A, pieseň zaspieval skvelý Matúš Burian, žiak 8.A a všetko to moderovala Hanka Koncová, žiačka 9.A. Pán minister bol milo prekvapený, deťom za skvelé privítanie poďakoval potleskom a malou pozornosťou. Po úvodnom programe mala príhovor pani riaditeľka Mgr. Anna Krajčíková, ktorá pánovi ministrovi Grőlingovi predstavila školu, povedala pár slov o žiakoch a o činnosti školy a pozvala pána ministra na prehliadku školy a výsledkov projektov, ktoré boli zrealizované v roku 2021. Následne pán minister navštívil 3.D v školskej kuchynke s pani učiteľkou Mgr. Ľubicou Bučekovou, 8.C v drevodielni s pani učiteľkouIng. Danou Kopencovou, 4.D na matematike Harryho Pottera s pani učiteľkou Mgr. Ingrid Švajcovou, 5.C pri mikroskopoch na biológii s pani učiteľkou Mgr. Dominikou Jamborovou, 4.A na hodine vlastivedy s p. učiteľkou Mgr. Evou Gregorovou. Pán minister si prezrel novovybudované oddychové zóny v hlavnej budove školy a v prístavbe, ktoré škola získala vďaka dotácie MŠVVaŠ SR v rámci projektu Modernejšia škola, kde sa počas veľkej prestávky stretol a porozprával so žiakmi, dokonca dostal aj ponuku zahrať si stolný futbal. Prehliadku školy ukončil v zrenovovanej školskej jedálni. Tam ho čakali pedagógovia, s ktorými sa v živej debate porozprával o práci v našej škole. Na pamiatku na našu školu dostal pán minister portfólio prác žiakov našej školy.
Sme veľmi radi, že sa pán minister rozhodol navštíviť našu školu, že sme sa s ním mohli osobne stretnúť a porozprávať a predstaviť mu výsledky našej práce.
Veľmi si ceníme túto milú návštevu pána ministra ako aj všetkých hostí a dúfame, že nebola posledná.
 
Mgr. Alexandra Mrižová