Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

V kategórii 1B súťažila žiačka 9.A Christina Chovancová.

V kategórii 1A súťažila žiačka 7.A Andrea Šuriaková.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu všetci žiaci súťažili online formou. Súťažili v písomnom prejave a počúvaní s porozumením. Písomný prejav pozostával zo slovnej zásoby, gramatiky, čítania s porozumením.
Na základe výsledkovej listiny sa súťažiaca Andrea Šuriaková umiestnila bodovo na treťom mieste so súťažiacim žiakom z Veľkých Ripnian, ale čas vypracovania olympiády ju posunul na celkové piate miesto.
Žiačka Christina Chovancová  sa umiestnila z celkového počtu súťažiacich 17 na 11. mieste.
Veríme, že aj v budúcnosti budú naši žiaci úspešne reprezentovať našu školu v jazykových súťažiach.


PaedDr. A. Godálová, Mgr. M. Žáková, Mgr. M. Kubrická