Divadelné predstavenie v anglickom jazyku
Rozprávka bola spracovaná divadelným centrom v Martine. Toto divadelné centrum je profesionálnym neštátnym divadlom, ktorého repertoár tvoria pôvodné projekty profesionálnych divadelníkov. Predstavenie je špeciálne určené pre žiakov základných škôl. Dĺžka predstavenia bola 50 minút. Hra bola plná veselých pesničiek, hravých kostýmov a skvelú atmosféru dopĺňali kulisy. Jazyková úroveň bola nastavená tak, aby žiaci získali pozitívny vzťah k ďalšiemu štúdiu anglického jazyka. Deti si sledovaním rozprávky obohatili slovnú zásobu o nové anglické výrazy a dozvedeli sa aj rôzne ponaučenia vyplývajúce z príbehu. Cieľom predstavenia bolo hravou formou umožniť žiakom zdokonaliť sa a mať jedinečný umelecký zážitok z rozprávky v cudzom jazyku.


PaedDr. Anna Godálová