Prednáška o genetike
Prednášky sa zúčastnili žiaci 9. ročníka a triedy 7. A a 8. A. Cieľom prednášky bolo žiakom priblížiť genetiku a jej využitie v bežnom živote. Žiaci zistili, že používanie PCR testov je nielen pri testovaní na Covid 19. Taktiež bolo poukázané na geneticky modifikované organizmi a to hlavne na rastliny.
Veríme, že že žiakom sme umožnili získať nové vedomosti a aj iný pohľad na genetiku ako takú. 
 
Mgr. Adriana Gočová