Topoľčianska školská stolnotenisová liga - 3. kolo
Tejto ligy sa zúčastnili nasledovní žiaci našej školy: Valaský, Macko, Kutňanský, Koštál, Burian, Podolec, Kollár, Macek, Martišková, Slávič, Gajdošová, Michalička, Filipeje, Fabrici a Gregorová. 
 
Na súťaži našich žiakov sprevádzali pán učiteľ PaedDr. Ladislav Vozár a pani Mgr. Marcela Krajčovičová. Naši žiaci sa umiestnili takto:
 
1. miesto Matej Slávič
2. miesto Adam Michalička

5. - 8. miesto Henrieta Martišková
5. - 8. miesto Matúš Burian
 
Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a víťazom blahoželáme.

 
Mgr. Ivan Kopčan