Dospievanie
Cieľom prednášky je pomôcť učiteľom v príprave dievčat na obdobie dospievania. Umožniť im lepšie chápať fyzické a psychické zmeny, ktorými prechádzajú a prijať ich ako súčasť svojho života. Pani lektorka Mgr. Viera Holecová previedla žiačky nasledovnými témami:
- anatómia ženy,
- správne hygienické návyky, 
- správna životospráva,
- náladovosť, neistota, zmätok, sebaovládanie,
- vzťahy medzi rovesníkmi.
Sme veľmi radi, že sme sa s pani lektorkou Holecovou znovu stretli naživo (aj keď on-line prednáška v minulom školskom roku bola tiež výborná), porozprávali sa a užili si poučné dopoludnie v príjemnej atmosfére. Žiačkam z tried 7. A, 7. B, 7. C a 7. D sa veľmi páčilo, s pani lektorkou komunikovali a neváhali sa spýtať rôzne otázky, ktorých odpovede ich v tomto čase plnom zmien trápia alebo zaujímajú. 
Ďakujeme pani lektorke Holecovej za čas, ktorý s nami strávila, veríme, že sa u nás cítila výborne  a tešíme sa nabudúce. 
 
Mgr. Alexandra Mrižová