Objavovanie vesmíru
Téma vesmír je nekonečná téma, tak ako je v našom ponímaní chápaný nekonečný vesmír.
V 4.A v priebehu školského roka diskutujeme aj o aktuálnych javoch na oblohe. Pravidelne pozorujeme fázy Mesiaca. 
25. októbra 2022 sme mali možnosť sledovať najvýznamnejší astronomický úkaz v tomto roku - čiastočné zatmenie Slnka. Pri pozorovaní sme museli dbať na dostatočnú ochranu zraku. Na školskom dvore sme vyskúšali nasimulovať obeh planét okolo Slnka v ich obežných dráhach.
V 4.B,4.C a v 4.D žiaci vytvorili a prezentovali svoje projekty o vesmíre. 

Tešíme sa na ďalšie naše astronomické bádanie.
 
Mgr.Z.Grauzlová