13. ročník česko-slovenského projektu
Úlohou žiakov bolo vytvoriť záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému projektu a vymenia si ju so žiakmi z pridelenej partnerskej školy. Naše záložky tento rok poputujú do Dolného Kubína, konkrétne do základnej školy P. Škrabáka. Navzájom si vymeníme 440 záložiek žiakov z 1. a 2. stupňa. Do ich tvorby sme sa snažili zapojiť šikovné ruky nielen tých väčších žiakov, ale aj tých najmenších – prváčikov. Naša snaha a šikovnosť detí sa odzrkadlila v mnohých záložkových minidielkach. Veselé zvieratká, rozprávkové postavičky, hrdinovia z prečítaných príbehov, s rastlinami, pletené, vytvorené kombinovanými technikami, kreslené i maľované. Deti ich tvorili s cieľom potešiť našich nových kamarátov v Dolnom Kubíne. Mnohí žiaci si napísali na druhú stranu záložiek názvy prečítaných rozprávok a príbehov, iní sa spoľahli na fantáziu budúcich majiteľov.
Dúfame, že naše záložky sa budú páčiť a že aj tie menej vydarené si nájdu svoje miesto v zaujímavej knižke. Naše knihy sú už pripravené a žiaci sú už plní očakávania, aké záložky vyhotovili žiaci z Dolného Kubína.

Mgr. D. Šupová