Komunitný ovocný sad
Žiaci 9.C triedy mali možnosť sa toho projektu aktívne zúčastniť. Boli pre nich pripravené aktivity. Ochutnali dobrotky z ovocia - sušené ovocie, koláčiky, jablčný mušt a zasadili dva ovocné stromčeky. Naučili sa upraviť koreň stromčeka, zatĺcť kôl - oporu k stromu, upevniť pletivo, ako ochranu pred zvieratkami.
Dúfam, že takýchto projektov na Slovensku a v našom meste bude čoraz viac. Potrebujeme množstvo asfaltu a betónu vykompenzovať zelenými plochami a novými stromami.

Dana Kopencová