Trenčiansky robotický deň - 2022

Našu školu na súťaži reprezentovali žiaci robotického tímu XLC - Adam Ducký (9.C), Martin Jaško (9.C) a Oliver Arzt (6.D) pod vedením Ing. Rastislava Gažího.  Súťažili sme v kategórii Follower Easy a DoiT! pre základné školy do 16 rokov. 
V kategórii  DoiT! to dopadlo pre nás vynikajúco, prešli sme dráhu pred bludiskom na predbežnom 3. mieste v poradí. Potom nás čakolo bludisko. Ani jeden z tímov ZŠ a SŠ neprešiel bludiskom.  Náš robot XLC02 ako jediný dvakrát prešiel autonómne bludiskom úspešne až do cieľa. Tento fakt bol rozhodujúci v rámci celej súťaže v kategórii DoiT! a náš tím vybojoval 1.miesto. 
V kategórii v kategórii Follower Easy s našim robotom XLC01 sme sa celkove umiestnili po troch kolách na 15. mieste z 30. súťažiacich
Potešením na súťaži bolo vidieť zaujímavé exponáty z oblasti robotiky, 3D tlače, využitia robotov v priemysle a žiacke exponáty, ale aj našich bývalých žiakov dnes reprezentujúcich stredné školy. Naši bývalí žiaci a členovia robotických tímov Jakub Bohunický, Martin Šuriak, Samuel Peter a Šimon Peter taktiež úspešne reprezentovali a vybojovali 2. miesto v kategórii Follower Easy pre stredné školy nad 16 rokov.
Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.

Rastislav Gaži