OSJL (okresné kolo)
Našu školu reprezentovala víťazka školského kola Nicol Šuranová, žiačka 9. C triedy. Žiačku vyučuje a na súťaž pripravovala pani učiteľka Oľga Omastová. Na súťaži žiačku sprevádzala pani asistentka Veronika Vystavilová.

Online test pozostával z 25 pomerne náročných úloh, zameraných na čitateľskú gramotnosť, čítanie s porozumením a teoretické vedomosti. Okrem testu žiaci vypracovávali písomnú časť, ktorá pozostávala z transformácie testu na rozprávku. Okresné kolo OSJL ukončili žiaci rečníckym prejavom.

Súťaže na okresnej úrovni sa zúčastnilo 14 víťazov školských kôl. Rozhodujúce pre víťazstvo boli jednotlivé testované časti.

Hoci sa naša žiačka Nicol Šuranová neumiestnila na prvých troch priečkach, táto skúsenosť ju určite obohatila. Ďakujeme našej žiačke za reprezentáciu školy.
 
Tomáš Kováčik, Veronika Vystavilová