Slovensko v minulosti a dnes v 4.A
Cieľom bolo zážitkovým vyučovaním zopakovať rôznymi aktivitami históriu a časový sled udalostí na našom území od 6. storočia po súčasnosť. Spoločne vytvorili časovú priamku, zahrali sa hru MIlionár, zúčastnili sa na korunovácii Márii Terézie, hľadali informácie, diskutovali a zhodnotili, čím jednotlivé osobnosti boli i sú významné, zaujímavé, prečo majú významné postavenie v dejinách Slovenska, ktoré miesta na Slovensku sú s nimi späté. Každý vytvoril projekt, ktorý odprezentoval pred triednym kolektívom.

Žiakom sa takéto vyučovanie veľmi páčilo.
                                                                                                                                                                                    Mgr.Z.Grauzlová