Literárna exkurzia Nitra
Adaptácia piatich dosiaľ nezdivadelnených poviedok B. S. Timravy, ktorá na pôdoryse vzťahov a konfliktov prameniacich z majetkových sporov a dobových konvencií s osobitým humorom vykresľuje podstatu slovenskej nátury. Režisér Matúš Bachynec sa k Timrave vracia už po tretíkrát – jeho vzťah k slovenskej klasike sa v minulosti pretavil do viacerých pozoruhodných inscenácií.

Žiakom sa inscenácia páčila. Zhodli sme sa na tom, že Timrava je obsahom svojich prác stále aktuálna a teda nadčasová. Po kultúrnom a umeleckom zážitku sme sa všetci presunuli na krátku obednú prestávku do nákupného centra Mlyny, odkiaľ sme sa už vrátili všetci šťastne domov.

Triedni učitelia 8.BCD