Školské kolo dejepisnej olympiády
9.ročník - 7 žiakov
8.ročník -6 žiakov
7.ročník - 2 žiaci
6.ročník - 6 žiakov

Konečné výsledky :


Kategória „C“ ( 9.ročník )
1.miesto - Simon Kollár ( 9.C)
2.miesto- Lukáš Valaský ( 9.A )
3.miesto- Tereza Strejčková (9.C)

Kategória „ D“ ( 8.ročník)
1.miesto- Sebastián Schmizing (8.B)
2.miesto- Matej Sloboda (8.B)

3.miesto- Tomáš Malec (8.B)

Kategória „ E“ ( 7.ročník )
1.miesto- Filip Slamka (7.A)
2.miesto- Oliver Lukačovič ( 7.A)

3.miesto- neudelené

Kategória „F“ ( 6.ročník)
1.miesto- Jerguš Tuček (6.A)
2.miesto- Tamara Hubová ( 6.C)

3.miesto- Matúš Labuda ( 6.B)

Do okresného kola dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutoční 8.februára 2023, postupujú prví dvaja žiaci z každej kategórie. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

Mgr. Andrea Rybanská