Šaliansky Maťko (školské kolo)
Otvorenie školského kola súťaže Šaliansky Maťko prebiehalo na prvom stupni v druhej kategórii prezenčnou formou pre žiakov štvrtých ročníkov a online formou pre žiakov druhého stupňa. Prostredníctvom úžasných textov, ktoré po generácie sprevádzali naše staré matere a starých otcov, sme aj my mali možnosť sa aspoň na krátky čas preniesť do sveta čertov, bosoriek a strašidiel. Výkony súťažiacich na druhom stupni hodnotila odborná porota v zložení Mgr. Rastislava Macková, Mgr. Katarína Šlosárová, Mgr. Tomáš Kováčik a Mgr. Andrea Rybanská.

Na prvom stupni hodnotili žiakov prvej kategórie (2. a 3. ročníky) pani učiteľky: Mgr. Janka Rumanová, Mgr. Jarmila Hainová, Mgr. Drahomíra Šupová, Mgr. Jana Vránová, Mgr. Eva Gregorová a Mgr. Jana Gallasová. Súťaž prebiehala prezenčne. A ako sa našim recitátorom darilo? Umiestnili sa takto:

1. kategória
1. Karin Blahová, III. D (pripravovala p. uč. Hainová)
2. Paulína Valaská, III. A (p. uč. Gallasová)
3. Lucia Vöpy, II. A (p. uč. Kováčová )
 

2. kategória   
1. Zara Trenčanská, IV. A (pripravovala p. uč. Grauzlová)
2. Vanesa Michaličková, IV. C (p. uč. Šupová)
2. Monika Tóthová, V. A (p. uč. Červeňanská)
2. Sabína Bošanská, V. D (p. uč. Macková)
3. Nela Peterková, IV. B (p. uč. Strejčková)
3. Martin Sitár, IV. A (p. uč. Grauzlová)
3. Alexandra Dudášová, V. A  (p. uč. Červeňanská)

3. kategória        
1. Adrián Mihalík, VII. D (pripravovala p. uč. Macková)
2.  - 
3.  - 

Všetkým recitátorom ďakujeme za umelecký zážitok a víťazom držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2023. Ďakujeme tiež skúseným pani učiteľkám, ktoré sa mimo vyučovania venujú deťom. Tie aj vďaka ich odbornému vedeniu dosahujú v recitačných súťažiach výborné výsledky.

 
Porota ŠM