Hviezdoslavov Kubín (školské kolo)
Výkony žiakov hodnotili na druhom stupni: Mgr. Katarína Šlosárová, Mgr. Andrea Rybanská, Mgr. Tomáš Kováčik a predsedníčkou poroty bola Rastislava Macková. Talentovaní recitátori si navzájom konkurovali napriek tomu, že na prípravu v tomto ročníku mali naozaj veľmi málo času. Porotu čakala náročná úloha, zhodnotiť úroveň prednesov žiakov a vybrať spomedzi nich tých najlepších, ktorí budú našu školu reprezentovať v obvodnom kole.

Výsledky podľa jednotlivých súťažných kategórií sú nasledovné:

I. kategória POÉZIA
1. Hana Vojvodíková
2. Vanesa Michaličková 
3. Kareřina Cifrová

I. kategória PRÓZA
1. Nela Peterková
2. Paulína Valaská

II. kategória POÉZIA

1. Sabína Bošanská
2. Lucia Slamková
2. Monika Tóthová
3. Marek Foltán

II. kategória PRÓZA
1. Samo Podolec
2.  –
3.  –

III. kategória POÉZIA
1. Adrián Mihalík
2. Martin Blanárik
3. Sebastián Košecký

III. kategória PRÓZA
1. Juraj Ferenčík
2. Tereza Matušíková
3. Nicol Šuranová

Všetci súťažiaci boli za svoje skvelé prednesy odmenení diplomami, knihami a sladkosťami. Ďakujeme im a postupujúcim recitátorom držíme palce v obvodnom kole. 

Tomáš Kováčik