Plavecký výcvik

Deti boli rozdelené do družstiev. Pod vedením  inštruktorov plávania sa učili základy plávania. Počas celého týždňa zlepšovali svoje plavecké zručnosti. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Najdôležitejšia bola radosť detí z pobytu vo vode, čo bolo na ich tvárach aj vidieť.

Na konci výcviku každý získal "mokré vysvedčenie" za počet preplávaných metrov, niektorí i za počet preplávaných kilometrov. Vysvedčenie bolo dôkazom toho, že deti zvládli plavecký výcvik.
                                                                                       Mgr.Z.Grauzlová