Okresné kolo v ľahkej atletike
Našu školu reprezentovali tieto žiačky:

Nina Mikulášová: beh na 800 m 2. miesto, skok do výšky 8. m.ꓼ
Nicol Šuranová: vrh guľou 2. m.,beh na 60 m 8. m.ꓼ
Lucia Sláviková: skok vysoký3. m., beh na 800 m 6. m.ꓼ
Ester Laura Gočová: beh na 60 m 6. m., skok do diaľky 11. m.ꓼ
Lianka Mihoková: skok do diaľky 10. m., hod kriketovou loptičkou 5. mꓼ
Sofia Lukačovičová: vrh guľou 10. m., hod kriketovou loptičkou 7. m.

Štafeta: Ester Laura Gočová, Lucia Sláviková, Nina Mikulášová, Nicol Šuranová 7. miesto.

Dievčatá obsadili 2. miesto z 12 zúčastnených škôl v okrese Topoľčany, za čo im patrí veľká vďaka.

PaedDr. Ľubica Balážiová