Medzinárodný deň detí v ŠKD
Deti mali možnosť vidieť ukážku z policajnej kynológie a prvej pomoci. Zásah hasičov príjemne prekvapil a osviežil všetky deti. Súčasťou zábavy bolo aj maľovanie na tvár, tetovanie, výroba bublifukov, zdobenie veselých kameňov, či manikúra pre malé parádnice. Deťom sa tento deň páčil natoľko, že o ňom zložili aj básničku:

Deň detí je veselý,

nikto nie je nesmelý.

Prišlo veľa detí,

bolo ich ako smetí.

 

Bola tam veľká zábava,

potom prišla únava.

Hasiči nás zaliali,

kvetinky tiež poliali.

 

Vôbec nám to nevadilo,

slnko potom zasvietilo.

Záchranári vychošku zobrali,

všetci sa na tom zasmiali.

Boli sme mokrí ako myši,

Ľudia si mysleli, že sme šiši.

( Sára Rosová 3. A)

 

Veríme, že si deti svoj deň užili naplno!

                                                                                                                                             vychovávateľky ŠKD