OSJL (školské kolo)
Školské kolo olympiády tvoril elektronický online test, transformácia testu a rečnícky prejav. Online test, ktorý bol celoplošne pre všetkých žiakov rovnaký, pozostával z 25 úloh, zameraných na vedomosti  z jednotlivých jazykových rovín.  Školského kola olympiády sa zúčastnili z každej triedy A-D títo žiaci: Veronika Foltánová (9. A), Sebastián Schmizing (9. B), Vanda Krchňavá (9. C) a Tomáš Kleman (9. D).  
 

Najúspešnejší sa umiestnili na prvých troch miestach:

1. miesto – Veronika Foltánová 9. A /pripravoval Mgr. Tomáš Kováčik
2. miesto – Sebastián Schmizing, 9. B /pripravoval Mgr. Tomáš Kováčik
2. miesto – Vanda Krchňavá, 9. C /pripravovala PhDr. Jana Červeňanská
3. miesto – Tomáš Kleman, 9. D /pripravovala Mgr. Janka Chvojková
 

Víťazom srdečne blahoželáme! Všetkým zúčastneným žiakom a žiačkam patrí vďaka za prejavené vedomosti. 15. novembra 2023 bude našu školu reprezentovať v okresnom kole OSJL žiačka Veronika Foltánová, ktorej budeme všetci držať palce.

Tomáš Kováčik