Bádateľská výprava za životom Milana Rastislava Štefánika
Žiaci si mohli okrem iného pozrieť aj dokument o živote tohto najväčšieho Slováka . Na záver sa odfotili s moderátorom , ktorý mal na hlave presne takú istú generálsku čiapku, akú nosil aj Štefánik.

O Štefánikovi toho vieme naozaj veľa : vieme , že bol politik, letec, generál, hvezdár, spisovateľ, cestovateľ, zakladateľ Československých légií a spoluzakladateľ Československej republiky ( v roku 1918). O pár dní, presne 28.10.2023, si pripomenieme 105.výročie založenia 1.ČSR.

Dnes sme sa dozvedeli o ňom aj niečo iné : že v roku 1904 ( keď mal 24 rokov) pracoval v Paríži pol roka ako kúzelník ,v rôznych kabaretoch a baroch. Robil to preto, aby sa uživil.

Aj toto je história...
Mgr. Andrea Rybanská, Mgr. Monika Kubrická