Medzinárodný deň školských knižníc
Prváci z 1.A navštívili prvý krát školskú knižnicu, kde si čítali knihu Výnimočný drak s menom Vajce. Charakterizovali výnimočnosť jednotlivých postáv, urobili pokus s vajcom a museli počkať, čo sa z neho vyliahne. Pomocou obrázkovej osnovy sa rozprávali o obsahu príbehu. V 1.C deti obdivovali šikovnosť a jedinečnosť Janka Hraška, chlapca veľkého ako hrášok. Dokázali, že poznajú veľké tlačené písmená, keď zložili jeho meno z pripravených písmen. Na zemi mali pripravené obrázky z rozprávky, ktoré ukladali podľa postupnosti deja. Chlapci a dievčatá súťažili, kto zloží najviac slov zo slabík na zelených hráškoch. Prváci z 1.D pracovali s rozprávkou Prvý deň v škole z knihy Mravčekovo. Deti mu pomohli vybrať len to, čo naozaj potrebuje mať v školskej taške a porozprávali mu, ako sa má v škole správať a čo všetko sa už naučili. Pomohli sme mu aj napísať domáce úlohy. Tretiaci z 3.A pracovali v skupinách v kvíze o veselých dobrodružstvách Macha a Šebestovej. Spoločne vytvorili krásne farebné leporelo. Žiaci z 3.B čítali O sedemhlavej žirafe a úryvok z knihy Rozprávky a obrázky. Obe ukážky porovnávali v aktivite Spoloční a rozdielni. V skupinách tvorili otázky k prečítaným rozprávkam. Na Ceste tvorivosti- čítali s porozumením a nenásilne si obohatili slovnú zásobu. Aktivity ukončili päťveršovou básňou CINQUAIN o hlavných postavách rozprávok.

Čitateľská záložka 4.A - žiaci si priniesli do triedy knihy, ktoré doma prečítali. Vybrali si zaujímavé miesto v knihe a záložkou ho označili. Na záložku napísali napríklad: „ Prečítaj si druhý odsek. Mne sa zdal vtipný. Peter.“ Knihy položili na určené miesto. Potom si vyberali z vystavených kníh a prečítali si odporučenú časť. Na záložku napísali, či ich úryvok zaujal alebo nie. Žiaci zo 4.B už pred podujatím čítali na pokračovanie Rozprávky o víle Amálke. Sledovali video rozprávky, aby mohli porovnať literárne a televízne diela na Vennovom diagrame. Vytvorili obrázkovú osnovu k rozprávke a komiks. Zhotovili záložky do knihy a napísali Cinquain – päťriadkovú charakteristiku postáv. V aktivite DABING pantomímou stvárňovali text, ktorý čítal ich spolužiak. Štvrtáci zo 4.C na hodine slovenského jazyka spojili literárnu zložku slovenského jazyka so slohovou. Vytvorili výstižný opis a charakteristiku hlavnej literárnej postavy Alžbety z knihy Analfabeta Negramotná. Na výtvarnej výchove si spravili záložky do knihy, aby čo najskôr mohli túto pútavú knihu dočítať a siahnuť po inej. V 4.D žiaci absolvovali interaktívne cvičenia, čítanie rozprávok, pexeso, usporiadanie obrázkov podľa postupnosti deja rozprávky, usporiadanie viet podľa postupnosti deja a puzzle.

Veríme, že aj dnešný výnimočný deň prispeje k budovaniu trvalému vzťahu našich žiakov ku knihám, knižnici a k čítaniu.

Mgr. D. Šupová