Okresné kolo OSJL
Našu školu reprezentovala víťazka školského kola Veronika Foltánová, žiačka 9. A triedy. Na súťaži žiačku sprevádzala pani asistentka Veronika Vystavilová.

Online test pozostával z 25 pomerne náročných úloh, zameraných na čitateľskú gramotnosť, čítanie s porozumením a teoretické vedomosti. Okrem testu žiaci vypracovávali písomnú časť, ktorá pozostávala z transformácie testu na inzerát. Okresné kolo OSJL ukončili žiaci rečníckym prejavom.

Súťaže na okresnej úrovni sa zúčastnili víťazi školských kôl. Rozhodujúce pre víťazstvo boli jednotlivé testované časti.

Naša žiačka sa umiestnila na 4. mieste a od 3. miesta ju delil iba jeden bod.  Veroniku Foltánovú, ktorá exceluje vo viacerých vedomostných súťažiach a olympiádach, táto skúsenosť určite obohatila. Ďakujeme našej žiačke za reprezentáciu školy.


Tomáš Kováčik, Veronika Vystavilová