Hviezdoslavov Kubín (školské kolo)
Výkony žiakov hodnotili na druhom stupni Mgr. Katarína Šlosárová, Mgr. Andrea Rybanská, Mgr. Tomáš Kováčik a predsedníčkou poroty Rastislava Macková. Talentovaní recitátori si navzájom konkurovali, preto porotu čakala náročná úloha. Musela zhodnotiť úroveň prednesov žiakov a vybrať spomedzi nich tých najlepších, ktorí budú našu školu reprezentovať v obvodnom kole.

Výsledky podľa jednotlivých súťažných kategórií sú nasledovné:

I. kategória POÉZIA
1. Paulína Valaská
2. Ema Šupolíková   
2. Mia Miškolciová
3. Tobias Sák   
3. Jakub Peter     

I. kategória PRÓZA
1. Laura Štubňová   
2. Dorota Švecová
3. Laura Novotná   

II. kategória POÉZIA
1. Monika Tóthová
2. Sabína Bošanská
3. Anna Matejů

II. kategória PRÓZA
1. Zara Trenčanská
2. Alexandra Dudášová
2. Samo Podolec
3. Lucia Slamková

III. kategória POÉZIA
1. Sebastián Košecký
2. Martin Blanárik

III. kategória PRÓZA
1. Stela Štilcová
2.
3.

Okamžitý postup do vyšších kôl patril žiakom, ktorí sa minulý školský rok zúčastnili vyšších kôl. Sú to Andrián Mihalík s okamžitým postupom do okresného kola a Stela Štilcová s postupom do obvodného kola. Všetci súťažiaci boli za svoje skvelé prednesy odmenení diplomami, knihami a sladkosťami. Ďakujeme im a postupujúcim recitátorom držíme palce v obvodnom kole. 

Tomáš Kováčik