Cesty za poznaním minulosti - 16.ročník
Žiaci súťažia v troch kategóriách :
I. kategória ( 1.- 4 roč. ZŠ)
II. kategória ( 5.-9.roč. ZŠ)
III. kategória ( študenti SŠ)

Témy pre 16.ročník boli nasledovné :
- Pripomíname si 80 rokov od začiatku SNP
- Najkrajší darček v mojom živote
- Čo by nám povedali ľudia, ktorí padli v SNP
- Šťastie je, keď...
- O mier sa musíme všetci spoločne starať
- Tu sa cítim najlepšie
- Hrdinstvo má mnoho podôb
- Malý skutok je viac ako veľké slová

Z našej školy sa prihlásili do súťaže dve žiačky:Nela a Nina Nipčové ( 6.D).
Nela si vybrala tému : Hrdinstvo má mnoho podôb.
Nina si zvolila tému : Pripomíname si 80 rokov od začiatku SNP.
 
Nakreslili práce a poslali sme ich 5.apríla do Banskej Bystrice.
Vyhodnotenie súťaže bude koncom júna 2024.
 
Držíme im palce .
Mgr. Andrea Rybanská