Prvýkrát v knižnici
Na začiatku sa zoznámili s knižným fondom – listovali si pripravené knihy o vesmíre, o prírode, o Zemi, o zvieratách i rozprávkové knihy. Potom pracovali v skupinách. Skladali obrázky zo známych rozprávok, stavali hrady z kociek pre princeznú, pomáhali Jankovi Hraškovi triediť halušky a kamienky. V iných skupinách prváci zdobili šaty princeznám, dokresľovali vzory na medovníky v medovníkovej chalúpke, ukladali obrázky rozprávok podľa deja. V rámci informačnej výchovy sa deti dozvedeli, ako si môžu požičať a vrátiť knihy. Boli poučení o zaobchádzaní s požičanými knihami. Na záver všetci prváci dostali prihlášku čitateľa, na základe ktorej získajú členstvo v našej knižnici.

Táto návšteva priniesla prvákom veľa nových, doposiaľ neznámych poznatkov, strávili v knižnici príjemný čas a my sa tešíme na ich ďalšie návštevy.

                                                  Mgr. D. Šupová, Mgr. A. Guričanová