Čo vieš o hviezdach 2024 – okresné kolo
V 1. kategórii, ktorá bola určená pre žiakov 4. až 6. ročníka základných škôl získali:

1.miesto - Marcel Babala,6.A,
2.miesto – Filip Fekete, 5.A,
3.miesto – Martin Sitár, 5.A.


Všetkým umiestneným na 1. až 3.mieste gratulujeme! Žiaci postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční v Nitre. 
                   
                                                                                     Mgr.Z.Grauzlová