Slávik Slovenska 2024
1. kategória:

1. miesto Lukáš Bočkaj 3.A
2. miesto Dorota Švecová 3.C
3. miesto Charlotte Oravcová 2.B
Čestné uznanie Hana Chvojková 3.B

2. kategória

2. miesto Marieta Moringová 4.A
3. miesto Marko Krajčík 4.C

3. kategória

1. miesto Nela Kalinová 9.D
2. miesto Tamara Hubová 7.C
Mgr. Janka Chvojková