Celoslovenský projekt proti šikane
Ako uviedol komisár pre deti prof. MUDr. Jozef Mikloško, Phd., psychické zdravie detí a mládeže sa zhoršuje a zvyšuje sa napätie v spoločnosti. V dôsledku toho sa deti čoraz častejšie môžu stretnúť s prejavmi šikanovania a agresívneho správania. Dôležitými ľuďmi v živote dieťaťa nie sú len jeho rodičia, ale aj učitelia, ktorí môžu deťom svojou činnosťou pomôcť a podporiť ich. Tento projekt bude pokračovať v ďalších slovenských mestách a my sa tešíme, že sme sa stali jeho súčasťou.