Hviezdoslavov Kubín 2024 (krajské kolo)
Našu školu reprezentovali títo žiaci:

Zara Trenčanská (5. A) – próza
Adrián Mihalík (8. D) – poézia
Stela Štilcová (7. C) – próza

Na súťaž od školského po krajské kolo žiakov pripravovala Rastislava Macková. Súťažiacich žiakov v Nových Zámkoch hodnotila odborná porota.  Hoci všetci naši recitátori opäť raz podali vynikajúce výkony, z tohto podujatia si priniesla čestné uznanie Stela Štilcová zo 7. C.

Všetkým recitátorom na každej úrovni za reprezentáciu školy a ich pedagógom za odborné vedenie srdečne ďakujeme. Všetkým zároveň gratulujeme a želáme im veľa pozitívnej motivácie a nových úspechov.  

   Tomáš Kováčik