Čitateľský maratón v anglickom jazyku

Každý zo žiakov mal možnosť ukázať svoje čitateľské zručnosti, správnu výslovnosť a plynulosť prejavu. Literatúra bola zvolená podľa veku a jazykovej úrovne žiakov. Žiaci 2., 3. a 4. ročníka čítali úryvok z knihy „Rapunzel“, ktorá je prerozprávaná Rachel Bladon. Žiaci vyšších ročníkov čítali z dvoch pripravených kníh. Piaty a šiesty ročník čítal „The Wizard of Oz“ od L. Frank Baum a siedmy ročník sa zameral na dielo „The Last of the Mohicans“ od James Fenimore Cooper.

Všetci žiaci prejavili záujem o literatúru a jej interpretáciu a snažili sa čo najlepšie zvládnuť daný úryvok. Každý účastník bol odmenený záložkou do knihy, ktorú si nechal ako pamiatku na účasť v Čitateľskom maratóne.

PaedDr. Anna Godálová
Mgr. Katarína Melušová