Literárna a výtvarná súťaž

Naša škola súťaží v druhej kategórii na témy:

Vojna je hrozná, ale aj dnes zažívame ťažké časy - A. Matejíček (5.D), T. Čaniga, S. Patai, F. Jánoš, D. Krošlák (všetci 8.B), S. Bošanská (3.D), A. Šišková, K. Beňačková (obe 9.A)

Sloboda je aj zodpovednosť - N. Šturmová (8.B), E. Gočová (6.A)

Slovensko je naša krajina - K. Pňačeková (6.C), P. Horňáčeková (5.B), K. Chovancová (8.A), N. Šturmová (8.B)

To najcennejšie, čo mám - M. Sloboda (6.B), K. Hrutka (6.D)

Povstanie bolo bojom aj za našu slobodu - S. Paulík (5.B), T. Ferko (2.B), T. Malec (5.B)

Práce budú ocenené a vystavené v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

Mgr. Lucia Benková