Školský časopis Tribečan

 

Aj školský časopis našej školy má už svoju dlhšiu tradíciu. V školskom roku 1971/72 zásluhou pána učiteľa Ladislava Trsťana začína vychádzať školský časopis vlastnej tvorby žiakov – Pozdrav.  V osemdesiatych rokoch minulého storočia svojou tvorbou prispievali talentovaní žiaci pod vedením pani učiteľky Jarmily Broschovej a PaedDr. Anny Godálovej do Zborníka žiackych prác. Od decembra 1991 sa žiakom i učiteľom na našej škole prihovára časopis s príznačným názvom Tribečan. Redakčný kolektív pri zrode tohto časopisu tvorili žiaci vtedajšej 8.A triedy pod vedením RNDr. Viery Glosovej a PaedDr. Ingrid Paulovičovej.


Redakčnú radu žiakov Tribečana viedli neskôr učiteľky slovenského jazyka a literatúry – Mgr. Soňa Kováčová, PhDr. Jana Červeňanská, Rastislava Macková a pán učiteľ Mgr. Gejza Sitkey.  Časopis poskytol tvorivý priestor hlavne pre žiakov, ktorí sa ho zmocňovali s oduševnením a novinárskou zanietenosťou rôznych žurnalistických žánrov. Tribečan vychádzal väčšinou dvakrát v školskom roku a pri jeho tvorbe sa uplatnili nielen žiaci matematických a N-tried, ale aj žiaci z ostatných, hlavne deviatych ročníkov.

Časopis sa venoval a venuje dianiu v škole, prináša profily vyučujúcich a úspešných žiakov, rôzne ankety, ale venuje sa aj oddychovým a zábavným rubrikám. V posledných 8 školských rokoch vychádza Tribečan v priebehu desiatich mesiacov trikrát a jeho redakčnú radu vedie tento školský rok po piatykrát Mgr. Tomáš Kováčik.

V školskom roku 2014/2015 v rámci projektu Komprax vyšlo špeciálne vydanie časopisu 3bečan Global News, zamerané na globálne témy a prezentáciu školy. Myšlienku "Škola vo svete, svet v škole" redakčný tím 3bečana spracoval v špeciálnom septembrovom vydaní s prílohou videokampane Sme jeden tím – Happy, podporujúcej rodovú, generačnú a etnickú spolupatričnosť žiakov našej školy.

Časopis Tribečan si už našiel miesto pri prezentácii života našej školy a jeho zostavovatelia dúfajú, že každé jeho nové číslo bude pripravované s príjemným očakávaním žiakov, učiteľov a azda aj niektorých rodičov.

Archív 2014/2015
Global News
December      
Veľká noc
Jún

Archív 2015/2016
December
Veľká noc
Jún


Archív 2016/2017
December
Jún (dvojčíslie)


Archív 2017/2018
December
Marec
Jún


Archív 2018/2019
December
Apríl (verzia na tlač)
Apríl 1. elektronické vydanie e3bečan
Jún e3bečan (aktuálne)


Archív 2019/2020

 


Najaktívnejší členovia redakčnej rady
pre školský rok 2019/2020

Šéfredaktor:
Bartošová, Katarína


Redaktori:
Mallová, Emily
Vavrdová, Vanessa
Šupolík, Šimon
Malec, Tomáš
Spodniaková, Bianka
Stanková, Liliana
Seleš, Samuel
Velčický, Alexander
Matušíková, Natália
Kemeňová, Nina
Kleščová, Linda
Beláň, Martin
Šuriak, Martin
Javorková, Sofia
Petrová, Lucia
Horňaček, Karol