Školský časopis Tribečan

 

Aj školský časopis našej školy má už svoju dlhšiu tradíciu. V školskom roku 1971/72 zásluhou pána učiteľa Ladislava Trsťana začína vychádzať školský časopis vlastnej tvorby žiakov – Pozdrav.  V osemdesiatych rokoch minulého storočia svojou tvorbou prispievali talentovaní žiaci pod vedením pani učiteľky Jarmily Broschovej a PaedDr. Anny Godálovej do Zborníka žiackych prác. Od decembra 1991 sa žiakom i učiteľom na našej škole prihovára časopis s príznačným názvom Tribečan. Redakčný kolektív pri zrode tohto časopisu tvorili žiaci vtedajšej 8.A triedy pod vedením RNDr. Viery Glosovej a PaedDr. Ingrid Paulovičovej.


Redakčnú radu žiakov Tribečana viedli neskôr učiteľky slovenského jazyka a literatúry – Mgr. Soňa Kováčová, PhDr. Jana Červeňanská, Rastislava Macková a pán učiteľ Mgr. Gejza Sitkey.  Časopis poskytol tvorivý priestor hlavne pre žiakov, ktorí sa ho zmocňovali s oduševnením a novinárskou zanietenosťou rôznych žurnalistických žánrov. Tribečan vychádzal väčšinou dvakrát v školskom roku a pri jeho tvorbe sa uplatnili nielen žiaci matematických a N-tried, ale aj žiaci z ostatných, hlavne deviatych ročníkov.

Časopis sa venoval a venuje dianiu v škole, prináša profily vyučujúcich a úspešných žiakov, rôzne ankety, ale venuje sa aj oddychovým a zábavným rubrikám. V posledných 7 školských rokoch vychádza Tribečan v priebehu desiatich mesiacov trikrát a jeho redakčnú radu vedie tento školský rok po štvrtýkrát Mgr. Tomáš Kováčik.

Časopis Tribečan si už našiel miesto pri prezentácii života našej školy a jeho zostavovatelia dúfajú, že každé jeho nové číslo bude pripravované s príjemným očakávaním žiakov, učiteľov a azda aj niektorých rodičov.


V školskom roku 2014/2015 v rámci projektu Komprax vyšlo špeciálne vydanie časopisu
3bečan Global News, zamerané na globálne témy a prezentáciu školy. Myšlienku "Škola vo svete, svet v škole" redakčný tím 3bečana spracoval v špeciálnom septembrovom vydaní s prílohou videokampane Sme jeden tím – Happy, podporujúcej rodovú, generačnú a etnickú spolupatričnosť žiakov našej školy.Archív 2014/2015
Global News
December      
Veľká noc
Jún

Archív 2015/2016
December
Veľká noc
Jún


Archív 2016/2017
December


Členovia redakčnej rady pre školský rok 2016/2017

Šéfredaktor: 
Jakub Vizičkanič, 9. D

Hlavní redaktori:
Tomáš Mikát, 9. A
Lukáš Varga, 9. A


Výkonní redaktori:
Michaela Bujnová, 7. B
Michaela Horňáčeková, 7. B
Nina Szabová, 7. B
Katarína Kučerová, 7. B
Sabina Sekmanová, 6. A
Natália Mikušová, 6. A
Samuel Peter, 6. A