Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany - AKTUALITY

 
 
Školský podporný tím

Školský podporný tím pôsobí na našej škole v súlade s § 84a) a § 21 a 24 n zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch v nižšie uvedenom zložení od školského roku 2022/2023. Tvorí ho školský psychológ, špeciálny pedagóg, výchovný poradca a pedagogickí asistenti. Tím spolupracuje s vedením školy, s učiteľmi, vychovávateľmi, rodičmi a žiakmi, ako aj s členmi Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Topoľčanoch a s ďalšími externými subjektmi.
Vyhlásenie volieb do školského parlamentu

Rada školy pri ZŠ, Tribečská 1653/22, Topoľčany vyhlasuje voľby do žiackeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v stredu 28. 9. 2022 v čase od 10. 00. Žiaci budú tajným hlasovaním voliť 16 členov z navrhnutých kandidátov. Za uskutočnenie a priebeh volieb zodpovedá Mgr. Martina Vȍpy (výchovná poradkyňa a koordinátorka školského parlamentu). Mgr. Ivan Vȍpy, predseda rady školy
Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v pondelok 5.9.2022 o 8.00 hod. na školskom dvore, prosíme Vás o dochvíľnosť. Po úvodnom programe pôjdu všetci žiaci v sprievode svojich triednych učiteľov do tried, kde zotrvajú do 10.00 hod. Po tomto čase žiaci odchádzajú domov. S každým prváčikom môže ísť do triedy aj jeden zákonný zástupca. Školská jedáleň a školský klub detí sú v prevádzke až od utorka 6.9.2022. Prosím, venujte pozornosť aj priloženým dokumentom. Na základe rozhodnutia ministra školstva sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). Tlačivo odovzdá žiak triednemu učiteľovi. V pondelok si do školy netreba nosiť žiadne pomôcky. V prípade nepriaznivého počasia bude otvorenie školského roka prebiehať iba v triedach. Tešíme sa na stretnutie s Vami! S úctou A. Krajčíková
Naši prváčikovia

Vážení rodičia, milí prváci! O pár dní sa stanete súčasťou našej veľkej školskej rodiny. Vaše panie učiteľky sa Vás už nevedia dočkať. Stretneme sa na školskom dvore v pondelok 5.9.2022 o 8.00 hod. na slávnostnom otvorení školského roka 2022/2023. V triedach na Vás budú čakať darčeky od vedenia mesta Topoľčany. V prílohách nájdete zoznam žiakov jednotlivých tried. Z dôvodu ochrany osobných údajov sú použité čísla rozhodnutí o prijatí žiaka do školy. Tešíme sa na Vás! S úctou A. Krajčíková
Konzultačné hodiny pre zákonných zástupcov

Vážení zákonní zástupcovia! Dňa 6. júna 2022 (v pondelok) od 14.00 do 16.00 hod. môžete využiť možnosť konzultácií s vyučujúcimi Vášho dieťaťa ohľadom výchovno-vzdelávacích výsledkov z dôvodu blížiacej sa koncoročnej klasifikácie. Zoznamy vyučujúcich podľa rozmiestnenia nájdete pri vstupe do budovy školy na každom vchode a taktiež na každom poschodí budovy. Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Testovanie 5 - Informácie pre žiakov a zákonných zástupcov

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Dňa 18.05.2022 sa v našej škole uskutoční celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka Testovanie 5-2022. Zvyšné ročníky sa budú učiť riadne podľa rozvrhu hodín. V prílohe nájdete všetky potrebné informácie. Testovanie bude prebiehať v budove prístavby. V pondelok a utorok 16., 17. mája 2022 budú mať žiaci piateho ročníka upravený rozvrh hodín iba na vyučovacie hodiny matematiky a slovenského jazyka a literatúry. V prípade akýchkoľvek nejasností môžete kontaktovať koordinátorku Mgr. Martinu Vöpy na tel. čísle 0908 38 78 32. S úctou A. Krajčíková
Testovanie 9 - 2022 - Riaditeľské voľno pre žiakov 5. - 8. ročníka

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Dňa 6. apríla 2022 (v stredu) čaká našich žiakov 9. ročníka Testovanie 9. Z tohto dôvodu bude žiakom 5. - 8. ročníka udelené riaditeľské voľno. Výchovno-vzdelávací proces na prvom stupni bude prebiehať bez zmien. Bližšie informácie nájdete v priloženom ozname. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na tel. čísle 0907 77 02 07. S úctou A. Krajčíková
Výdaj Ag samotestov - 9. kolo

Vážení zákonní zástupcovia! Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že 9. kolo výdaja Ag samotestov sa uskutoční v stredu 23.3.2022 od 7.00 do 16.30 hod. Výdaj testov bude na obvyklom mieste, pri učiteľskom vchode ZŠ Tribečská. Testy budeme vydávať aj tým zákonným zástupcom, ktorí o ne požiadali dodatočne. Ak Vám uvedený termín nevyhovuje, napr. z dôvodu karantény, výdaj Ag testov bude na základe telefonickej dohody v iné dni. Telefónne číslo: 0907 77 02 07 S úctou A. Krajčíková
Výdaj Ag samotestov - 8.kolo

Vážení zákonní zástupcovia! Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že 8. kolo výdaja Ag samotestov sa uskutoční v stredu 16.2.2022 od 6.30 do 17.00 hod. Výdaj testov bude na obvyklom mieste, pri učiteľskom vchode ZŠ Tribečská. Testy budeme vydávať aj tým zákonným zástupcom, ktorí o ne požiadali dodatočne. Ak Vám uvedený termín nevyhovuje napr. z dôvodu karantény, výdaj Ag testov bude na základe telefonickej dohody v iné dni. Telefónne číslo: 0907 77 02 07 S úctou A. Krajčíková
Informácie k prijímaciemu konaniu na stredné školy a OG

Vážení zákonní zástupcovia! Informácie ohľadom prijímacieho konania na stredné školy a OG Vám výchovná poradkyňa Mgr. Martina Vöpy zasiela prostredníctvom žiakov alebo EduPage. Prosím, čítajte informácie ďalej kliknutím na čítaj viac.
Výdaj Ag samotestov - 7. kolo

Vážení zákonní zástupcovia! Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že 7. kolo výdaja Ag samotestov sa uskutoční vo štvrtok 27.1.2022 od 6.30 do 17.00 hod. a v utorok 1.2.2022 od 6.30 do 17.00 hod. Výdaj testov bude na obvyklom mieste, pri učiteľskom vchode ZŠ Tribečská. Testy budeme vydávať aj tým zákonným zástupcom, ktorí o ne požiadali dodatočne. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú napr. z dôvodu karantény, výdaj Ag testov bude na základe telefonickej dohody v iné dni. Telefónne číslo: 0907 77 02 07 S úctou A. Krajčíková
Výdaj Ag samotestov - 6. kolo

Vážení zákonní zástupcovia! Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že 6. kolo výdaja Ag samotestov sa uskutoční v stredu 12.1.2022 od 6.30 do 17.00 hod. a vo štvrtok 20.1.2022 od 6.30 do 17.00 hod. Výdaj testov bude na obvyklom mieste, pri učiteľskom vchode ZŠ Tribečská. Testy budeme vydávať aj tým zákonným zástupcom, ktorí o ne požiadali dodatočne. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú napr. z dôvodu karantény, výdaj Ag testov bude na základe telefonickej dohody v iné dni. Telefónne číslo: 0907 77 02 07 S úctou A. Krajčíková
Výdaj Ag samotestov - 5.kolo

Vážení zákonní zástupcovia! Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že 5. kolo výdaja Ag samotestov sa uskutoční v piatok 10.12.2021 od 6.30 do 17.00 hod. a v utorok 14.12.2021 od 6.30 do 17.00 hod. Výdaj testov bude na obvyklom mieste, pri učiteľskom vchode ZŠ Tribečská. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú napr. z dôvodu karantény, výdaj Ag testov bude na základe telefonickej dohody v iné dni, t.č. 0907 77 02 07. Testy budeme vydávať aj tým zákonným zástupcom, ktorí o ne požiadali dodatočne v mesiacoch október a november. S úctou A. Krajčíková
Výdaj Ag samotestov - 4.kolo

Vážení zákonní zástupcovia! Dnes sme boli prevziať ďalšie Ag samotesty, ktoré Vám, zákonným zástupcom, poskytuje MŠVVaŠ SR. Týmto si Vám dovoľujem oznámiť, že 4. kolo výdaja Ag samotestov sa uskutoční v piatok 3.12.2021 od 6.30 do 17.00 hod. a v pondelok 6.12.2021 od 6.30 do 17.00 hod. Výdaj testov bude na obvyklom mieste, pri učiteľskom vchode ZŠ Tribečská. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú napr. z dôvodu karantény, výdaj Ag testov bude na základe telefonickej dohody v iné dni, t.č. 0907 77 02 07. Testy budeme vydávať aj tým zákonným zástupcom, ktorí o ne požiadali dodatočne v mesiacoch október a november. Chcem Vás všetkých požiadať o ohľaduplnosť v tomto náročnom období, prosím, otestujte si doma počas víkendu svoje dieťa (aj keď nejaví žiadne príznaky). Chránite tým nielen svoju rodinu, ale aj ostatných žiakov a zamestnancov školy. S úctou A. Krajčíková
Spolu múdrejší 2

Vážení zákonní zástupcovia! Radi by sme Vás informovali, že v mesiacoch október - december 2021 pokračujeme v realizácii projektu Spolu múdrejší 2, ktorý je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. V týchto dňoch doučujúci pedagógovia oslovujú Vaše deti a v prípade záujmu Vám zasielajú Informácie o projekte aj s návratkou, kde môžete vyjadriť svoj záujem. Informačný leták a návratku nájdete tu v prílohe. V prípade záujmu môžete kontaktovať triedneho učiteľa, prípadne vedenie školy, ktoré Vám podá bližšie informácie na tel. č. 0907 77 02 07. S úctou A. Krajčíková