Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany - AKTUALITY

 
 
Riaditeľské voľno dňa 22.03.2023 pre žiakov 5. - 8. ročníka

Riaditeľstvo školy si Vás dovoľuje informovať o udelení riaditeľského voľna dňa 22.03.2023 (v stredu) pre žiakov 5. - 8. ročníka z organizačných dôvodov. Vyučovanie na 1. stupni, v 1. - 4. ročníku, bude prebiehať bez zmien. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
Venujte nám 2% resp. 3% zo zaplatenej dane

Vážení zákonní zástupcovia, priatelia školy! Rodičovské združenie pri Základnej škole, Tribečská 1653/22, Topoľčany sa obracia na všetky fyzické a právnické osoby s prosbou o poukázanie 2% resp.3% zo zaplatenej dane. Všetky takto získané prostriedky budú použité na pokrytie nákladov školských súťaží a rôznorodých aktivít žiakov. Ďakujeme! Postup k vyplneniu tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby do výšky 2% resp. 3% zo zaplatenej dane v roku 2022: Priložený súbor je editovateľný súbor - vyplňte riadky 01 až 14, dátum a podpis daňovníka, vytlačte a priložte potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti od zamestnávateľa. Oba listy predložte našej Základnej škole (ekonomické oddelenie), alebo odovzdajte osobne na Daňovom úrade v termíne do 30.4.2023. Ďakujeme!
Uzatvorenie vstupnej brány pre motorové vozidlá

OZNAM PRE VEREJNOSŤ! Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 1.2.2023 od 12.00 hod., a počas dní od 2.2.2023 do 5.2.2023 nebude možné vstúpiť do priestorov areálu školy motorovým vozidlám. Ďakujeme za porozumenie!
Stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka

Vážení zákonní zástupcovia, srdečne Vás pozývame na spoločné stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka, ktoré sa uskutoční tento štvrtok, 19. januára 2023, o 16.30 v interaktívnej učebni na 3. poschodí v hlavnej budove školy. Budú Vám poskytnuté informácie od výchovnej poradkyne ohľadom podávania prihlášok na štúdium na stredných školách, o Testovaní 9 a o prijímacom konaní. Pozvaní sú aj zástupcovia stredných škôl, ktorí Vám predstavia stredné školy, ktoré zastupujú a odbory, ktoré ponúkajú. Tešíme sa na Vašu účasť! S úctou Mgr. Martina Vȍpy, výchovná poradkyňa
Konzultačné hodiny

Vážení zákonní zástupcovia! V prílohe nájdete rozpis jednotlivých pedagógov v miestnostiach, kde sa budú nachádzať v čase konzultačných hodín dňa 12.01.2023 od 14.00 hod. do 16.00 hod. Máte možnosť informovať sa na výchovno-vzdelávacie výsledky vášho dieťaťa u jednotlivých pedagógov za prvý polrok školského roka 2022/2023. Tešíme sa na Vašu účasť!
PF 2023

Vážení kolegovia, zákonní zástupcovia, milí žiaci! Dovoľte mi v mene vedenia školy poďakovať za spoluprácu, pochopenie, spoločné chvíle a zvládnuté výzvy v roku 2022 a zaželať šťastný, pokojný, úspešný a v zdraví prežitý rok 2023. Vážte si to, čo máte, buďte vďační a nič neľutujte. Zabudnite na to, čo vás zranilo a buďte šťastní za tých, ktorí vás milujú. Nikdy nestrácajte vieru v seba. Tešte sa na to, čo príde. Pomáhajte iným a ukážte svoje dobré srdce. Nech všetko, čo robíte, má pre vás zmysel a nech sa vám vráti, čo dávate. Nech nový rok 2023 prinesie 365 dôvodov na radosť a splní všetky očakávania! S úctou A. Krajčíková
Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny sú v termíne od 23.12.2022 do 6.1.2023. Nástup do školy je v pondelok 9.1.2023.
Od piatka 16.12.2022 prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu aj na prvom stupni

Vážení zákonní zástupcovia! Vo štvrtok 15.12.2022 prebieha výchovno-vzdelávací proces na prvom stupni aj naďalej v skrátenom režime. Avšak na základe rozhodnutia RÚVZ v Topoľčanoch, od piatka 16.12.2022 bude prerušený výchovno-vzdelávací proces aj na prvom stupni až do 22.12.2022 (vrátane). Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente. Ďakujeme za porozumenie!
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu na druhom stupni školy

Vážení zákonní zástupcovia! Dovoľujeme si Vás informovať, že od zajtra, stredy 14.12.2022 až do štvrtka 22.12.2022 vrátane, sa na základe rozhodnutia RÚVZ v Topoľčanoch prerušuje výchovno-vzdelávací proces na druhom stupni v našej škole (5., 6., 7., 8. a 9. ročník). Prvý stupeň (1., 2., 3. a 4. ročník) bude aj naďalej v prevádzke, v upravenom režime. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente. Ďakujeme za porozumenie!
Pokračovanie vysokej chorobnosti

Vážení zákonní zástupcovia! Z dôvodu pokračujúcej vysokej chorobnosti si Vám dovoľujeme oznámiť, že od utorka 13.12.2022 až do odvolania budú vyučovacie hodiny skrátené na 30 minút, ŠKD bude v prevádzke do 16.00 hod. Desiata a obedy budú žiakom vydávané. Venujte, prosím, pozornosť priloženému oznamu. Ďakujeme za porozumenie!
Ďalší nárast chorobnosti

Vážení zákonní zástupcovia! Z dôvodu ďalšieho nárastu chorobnosti bude po konzultácii s RÚVZ v pondelok 12.12.2022 upravený výchovno-vzdelávací proces, budú 35 minútové vyučovacie hodiny a ŠKD bude v prevádzke do 16.00 hod. Desiata a obedy budú riadne žiakom vydávané. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente. Veríme, že po víkende sa zdravotný stav detí aj zamestnancov zlepší. Pokojný víkend všetkým!
Nárast chorobnosti

Vážení zákonní zástupcovia! Venujte, prosím, pozornosť priloženému oznamu. Na základe konzultácie s RÚVZ Topoľčany, v piatok 9.12.2022 budú z dôvodu nárastu chorobnosti skrátené vyučovacie hodiny na 40 minút. ŠKD bude v prevádzke do 16.30 hod. Desiata a obedy budú žiakom riadne vydávané. Poobedná záujmová činnosť (krúžková činnosť) bude zrušená. Ďakujeme za porozumenie!
Skrátené vyučovanie v piatok 2.12.2022

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame do pozornosti informáciu o úprave výchovno-vzdelávacieho procesu z organizačných dôvodov dňa 2.12.2022. Bližšie informácie nájdete v prílohe nižšie, tak isto boli deťom dané do žiackych knižiek a zaslané na edupage. Vopred ďakujeme za porozumenie!
Burza hračiek - dajme hračkám druhú šancu!

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! V mene školy a školského parlamentu si Vás dovoľujeme informovať o dobročinnej akcii, Burze hračiek, na ktorú Vás týmto srdečne pozývame. Príďte, zoberte deti, rodinu, priateľov a známych dňa 12.12.2022 do telocvične našej školy od 13.00 do 18.00 hod., kúpte niekomu pre radosť hračku, alebo dajte dobrovoľný príspevok a urobíte dobrý skutok! Výťažok z tejto burzy bude venovaný opusteným zvieratkám v topoľčianskej karanténnej stanici Topoľčiamskym packám. Do burzy môžete zároveň aj prispieť. Ak sa Vám doma hromadia hračky, ktoré už nevyužijete a sú stále vhodné na používanie, nepoškodené a v čistom stave, prineste ich do našej školy v dňoch 21.11.2022 až 8.12.2022 v čase od 7.00 do 14.30 hod., prípadne volajte na tel. číslo 0907 77 02 07. Pomôžte nám pomáhať! Vopred ďakujeme! S úctou A. Krajčíková
Jesenné prázdniny

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Jesenné prázdniny sú dňa 28.10.2022 (piatok) a 31.10.2022 (pondelok). Nástup do školy po jesenných prázdninách je v stredu 2.11.2022. Školská jedáleň a školský klub detí sú v riadnej prevádzke taktiež od stredy 2.11.2022.