OBJEDNÁVKY

 Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona 546 z roku 2010

Objednávky 01/2019 - I. dekáda

Objednávky za obdobie 01/2019-I.dekáda. Zverejnené dňa 14.1.2019.
Objednávky 12/2018

Objednávky za obdobie 12/2018. Zverejnené dňa 8.1.2019.
Objednávky 11/2018

Objednávky za obdobie 11/2018. Zverejnené dňa 5.12.2018.
Objednávky 10/2018

Objednávky za obdobie 10/2018. Zverejnené dňa 5.11.2018.
Objednávky 9/2018

Objednávky za obdobie 9/2018. Zverejnené dňa 5.10.2018.
Objednávky 8/2018

Objednávky za obdobie 8/2018. Zverejnené dňa 5.9.2018.
Objednávky 9/2018

Objednávky za obdobie 7/2018. Zverejnené dňa 5.9.2018.
Objednávky 6/2018

Objednávky 6/2018. Zverejnené dňa 6.7.2018.
Objednávky 5/2018

Objednávky 5/2018. Zverejnené dňa 4.6.2018.
Objednávky 4/2018

Objednávky 4/2018. Zverejnené dňa 4.5.2018.
Objednávky 3/2018

Objednávky 3/2018. Zverejnené dňa 5.4.2018.
Objednávky 2/2018

Objednávky 2/2018. Zverejnené dňa 5.3.2018.
Objednávky 1/2018

Objednávky 1/2018. Zverejnené dňa 5.2.2018.
Objednávky 12/2017

Objednávky 12/2017. Zverejnené dňa 8.1.2017.
Objednávky 11/2017

Objednávky 11/2017. Zverejnené dňa 4.12.2017.