Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Beseda o Alzheimerovej chorobe

V rámci Svetového mesiaca Alzheimerovej choroby sa žiaci 8. a 9. ročníka 20. septembra 2013 zaoberali problematikou tohto degeneratívneho ochorenia mozgu, ktorým trpí na Slovensku až 60 tisíc ľudí. MVDr. Vojtech Lisák, CSc. z Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v Topoľčanoch im prednášal o prevencii a príčinách tejto nebezpečnej choroby. Počas prednášky sa žiaci dopočuli, že aj nesprávne stravovacie návyky, fyzická a psychická nečinnosť môžu byť spúšťačmi tohto ochorenia.
Prvé účelové cvičenie

Jesenné účelové cvičenie v školskom roku 2013/2014 sa v našej škole konalo 25. a 26. septembra podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 – Ochrana života a zdravia. Počas prvého dňa si žiaci prehlbovali osnovami predpísané teoretické i praktické poznatky a pripravili si náčrt a popis trasy na mape Topoľčian, po ktorej sa nasledujúci deň vydali na určené miesto.
Mliečny úsmev

"Aj ja ľúbim mlieko! Ja mám ešte radšej jogurt!" prekrikovali sa deti v školskom klube, kde si 25.9.2013 pripomenuli Svetový deň mlieka. Rozprúdila sa medzi nimi živá debata o mlieku, význame jeho pitia, o tom, skadiaľ ho získavame a či má pre nás dôležitý význam.
Jesenná ochutnávka

Dňa 26.9.2013 sa v ŠKD uskutočnila „Jesenná ochutnávka ovocia a zeleniny„, ktorá zahŕňala ochutnávanie ovocných a zeleninových šalátov. Deti súťažili, či spoznajú, o aké ovocie alebo zeleninu ide.
Prechádzka po náučnom chodníku Duchonka – Kulháň

O tom, že učiť sa dá aj v prírode, sme sa presvedčili a spolu s nami aj piataci našej školy na exkurzii po náučnom chodníku Duchonka – Kulháň.
Prvý portál intelektovo nadaných žiakov základných škôl

Od septembra 2013 je v činnosti prvý portál intelektovo nadaných žiakov základných škôl s celoslovenskou pôsobnosťou. Prvoradým cieľom portálu IQKIDS.SK je informovať učiteľov, odborných zamestnancov CPPPa P, ako aj rodičov a verejnosť o existencii tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, a aj o školách, v ktorých sa tieto deti vzdelávajú.