Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

V súťaži Európa v škole – dve ceny

V školskom roku 2012/2013 vstupuje projekt Európa v škole do jubilejného 60. ročníka svojej histórie. Tisíckam žiakov, študentov a pedagógov v Slovenskej republike, ktorí projekt dôverne poznajú (šíri sa nepretržite od roku 1992), ho osobitne predstavovať netreba. Napokon prebieha u nás už 21 rokov. Naša škola sa od samého začiatku do projektu každoročne zapája.
Vesmír očami detí – 1. a 2. miesto v obvodnom kole

15. marca 2013 sa uskutočnilo v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch slávnostné otvorenie výstavy Vesmír očami detí a ocenenie najlepších detských výtvarných prác. 28. ročník tejto postupovej celoslovenskej súťaže každoročne organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ostatnými hvezdárňami a regionálnymi osvetovými strediskami.
Tri prvé a tri druhé miesta v spádovom kole HK

Dňa 18. marca 2013 sa v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch konalo prvé spádové kolo súťaže detí v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zvyšné spádové kolá sa budú konať v termínoch 20. a 22. marca 2013. V spádovom kole našu školu v jednotlivých kategóriách poézie a prózy reprezentovali víťazi školského kola.
MO v gymnastickom štvorboji

Dňa 14.3.2013 sa konalo obvodné kolo tejto súťaže v telocvični na ZŠ s MŠ v Ludaniciach. Zúčastnili sa ho aj žiaci zo ZŠ Tribečskej. Cvičili v kategórii B – dievčatá a B – chlapci. Všetci žiaci sa pustili do cvičenia s veľkou chuťou a odhodlaním podať čo najlepší výkon. Chlapci nesklamali a obsadili 1. miesto, čím postupujú ďalej na MK do Nových Zámkov, kde im taktiež budeme držať palce. Dievčatá obsadili 2. miesto, za čo im patrí veľké poďakovanie.
Deti z ŠKD navštívili Tribečské múzeum

Dňa 15.3.2013 navštívili Tribečské múzeum v Topoľčanoch deti z ŠKD pri ZŠ Tribečská, aby sa zúčastnili na tvorivej dielni pod názvom Bola raz jedna planéta. Aktívne sa podieľali na maľovaní, lepení, vystrihovaní a nechýbali ani pokusy s balónikmi, z čoho mali najväčšiu radosť.
Veľkonočné variácie

Neodmysliteľnou súčasťou veľkonočných sviatkov sú ľudové tradície, ku ktorým patrí aj zdobenie veľkonočných vajíčok. Aj deti z ŠKD sa zapojili do takejto aktivity. Pri zdobení si vyskúšali rôzne techniky, pričom použili svoju fantáziu, zručnosť a tvorivé schopnosti. Hotovými výrobkami spoločne vyzdobili priestory ŠKD a ŠJ. Za svoje výtvory si zaslúžili sladkú odmenu.
Svetový deň vody

Svetový deň vody je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si každoročne pripomíname 22. marca. O vode a jej vzácnosti sa naši žiaci učia počas celého roka. Pri tejto príležitosti sa žiaci 1.A, 2.A a 3.A odeli do modra. Cieľom bolo upriamiť pozornosť na túto zázračnú tekutinu.
Veľká noc v ľudových tradíciách

V dňoch 20. – 22. marca 2013 sa v Galérii mesta Topoľčany konala výstava pod názvom Veľká noc v ľudových tradíciách. Toto podujatie sa organizuje v galérii každoročne a určené je nielen pre žiakov, ale aj pre širokú verejnosť. Naši žiaci si aj tento rok pozreli túto výstavu.
Marec – Mesiac knihy

Pre mnohých len fráza, heslo či téma na nástenku... Ale zamyslime sa nad tým, prečo máme knihám venovať pozornosť? Kniha bola od vynájdenia kníhtlače symbolom vzdelania a múdrosti. Ľudia, ktorí v minulosti vedeli čítať a písať, vlastnili zbierku kníh, sa v spoločnosti tešili úcte a vážnosti. Kniha predstavuje nekonečný svet fantázie a dobrodružstiev. Presvedčili sa o tom aj naše deti z ročníkov 1. – 4, ktoré sa 21. marca 2013 zapojili do podujatia školskej knižnice Deň ľudovej rozprávky.
Deviataci na predstavení DNA v Nitre

Žiaci deviateho ročníka majú Testovanie 9 už za sebou, a tak si mali možnosť od učenia trochu oddýchnuť a načerpať nové sily na exkurzii, ktorá sa niesla v umeleckom duchu. Okrem návštevy Divadla Andreja Bagara mali možnosť vidieť veľa zaujímavého.
Super rozprávkový kvíz

Množstvo aktivít v tomto školskom roku má jeden hlavný dôvod – priblížiť deťom krásu knihy a čítania. Aj my sme si pre deti v našej školskej knižnici v rámci Mesiaca knihy pripravili „Super rozprávkový kvíz“. Súťažilo sa v dvojčlenných družstvách. Zastúpené bolo každé oddelenie ŠKD.
Úspechy plavcov na zimných majstrovstvách SR

Naši plavci nie sú žiakmi ZŠ Hollého v Topoľčanoch! V závere minulého kalendárneho roka sa konali zimné majstrovstvá Slovenskej republiky v plávaní žiakov a študentov základných a stredných škôl, ktoré sa uskutočnili v Prešove, Spišskej Novej Vsi a v Trnave.
Literárna exkurzia v Oponiciach a v Nitre

Predposledný deň pred veľkonočnými prázdninami bol pre všetkých piatakov poučný, no zároveň oddychový. Dňa 26. marca na jeden deň opustili svoje lavice a spolu s triednymi učiteľkami a učiteľom sa zúčastnili literárnej exkurzie v Oponiciach a v Nitre.
Krajské kolo dejepisnej olympiády

Krajský školský úrad v Nitre v spolupráci s Katolíckou spojenou školou sv. Vincenta de Paul v Leviciach uskutočnil dňa 4. 4. 2013 5. ročník krajského kola dejepisnej olympiády. Žiaci súťažili v kategóriách A, B – stredné školy a gymnáziá a v kategóriách C, D, E – základné školy (9., 8. a 7. ročník).
Lyžiarsky a snowboardingový kurz na Skalke

V dňoch od 16. marca do 22. marca 2013 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka našej školy zúčastnili lyžiarského a snowboardingového kurzu na Skalke pri Kremnici. 52 žiakov viedli skúsení inštruktori – Mgr. Eva Maková, Mgr. Branislava Lukáčiková, PaedDr. Ladislav Vozár a Andrea Matejová. Snowboardingový kurz viedla Mgr. Adriána Gočová. O zdravie žiakov sa starala MUDr. Michaela Macháčová.