Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Deň Zeme

22. apríla si každoročne pripomíname Deň Zeme. Je to deň venovaný našej Zemi, ktorý sme v ŠKD oslávili tvorivými aktivitami na školskom ihrisku. Deti sa spoločne zhodli, že našu planétu treba chrániť, preto jej napísali rôzne zaujímavé želania, ktoré lepili na vopred pripravený plagát. Okrem toho polievali kvety, zbierali odpadky, skladali puzzle s obrázkom zemegule a vytvárali kytičky z kvietkov zozbieraných na školskom ihrisku. Svoje vedomosti si preverili v prírodovednom kvíze. Na záver sme sa spoločne naučili jednoduchý tanec na pieseň Naša Zem je guľatá. Za splnenie všetkých aktivít dostali deti sladkú odmenu. Vychovávateľky ŠKD
Deň tanca

Koncom apríla už tradične oslavujeme Medzinárodný deň tanca. My v ŠKD sme ho oslávili tancom, spevom a zábavou na školskom dvore. S heslom: „Tancujeme všetci spolu, roztancujeme našu školu“, sa nám to naozaj podarilo a užili sme si pekné popoludnie. Vychovávateľky ŠKD
Projekt Čítame pre radosť

V rámci druhého kola výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bola podporená aj žiadosť našej školy na poskytnutie finančných prostriedkov rozvojového projektu „Čítame pre radosť“ v sume 1500 eur. Účelom výzvy je posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu a budovanie čitateľského sebavedomia u detí a mladších žiakov, pričom hlavným cieľom bolo zriadiť alebo doplniť triedne knižnice. Do tohto projektu boli zapojené triedy prvého a druhého ročníka základnej školy - 1.A, 1.B, 1.D, 2.A, 2.B a 2.C.
Aprílová dobročinná burza oblečenia

Školský parlament s pomocou vedenia školy a nadšených zamestnancov školy pod záštitou primátorky mesta Topoľčany JUDr. Alexandry Gieciovej zorganizoval ďalšiu dobročinnú burzu oblečenia. Školský parlament najskôr burzu spropagoval aj na sociálnych sieťach a v Rádiu Topoľčany. Najviac odevov tvorilo detské oblečenie od 0 do 16 rokov. Dajme oblečeniu druhú šancu! Ide o aktivitu školy, ktorá sa už svojím vydareným opakovaním stala tradíciou. Tradícia predvianočnej burzy sa začala burzou kníh, pokračovala burzou detských hračiek, naposledy pred Vianocami to bola burza detského oblečenia, ktorú sme sa rozhodli zopakovať aj v apríli.
Deň Zeme na hodinách ANJ

22. apríl je deň, kedy si každoročne pripomíname Deň Zeme. Inak tomu nebolo ani tento rok a preto sme sa na hodinách anglického jazyka rozprávali aj na túto tému. Venovali sme sa predovšetkým práci s technikou, a tak sme využili tablety, ktoré nám nedávno pribudli do výbavy. Žiaci na nich vypĺňali interaktívne cvičenia a tak si každý mohol individuálne overovať svoj progres. Taktiež sme využili rôzne internetové platformy, ktoré nám slúžili ako podklad pre našu diskusi o dôležitosti a výnimočnosti našej planéty. Samozrejme u mladších ročníkov nemohli chýbať ani zábavné aktivity ako osemsmerovky, tajničky, kvízy a pesničky s tematickou slovnou zásobou. Neskôr sa venovali aj tvorivej činnosti, pričom tvorili farebné plagátiky s heslami ochrany životného prostredia alebo triedením odpadu. Vyučujúce ANJ
Bábkové divadlo na hodine slovenčiny

V priebehu tohto týždňa hodiny slovenčiny ožili vďaka žiakom 5.C triedy, ktorí si vyskúšali inscenáciu bábok. Tie si vo dvojiciach svedomito a zodpovedne pripravovali. Scénky svojich výtvorov prezentovali na niekoľkých hodinách slovenského jazyka a literatúry, kedy sa vcítili do roly bábky a vdýchli život týmto nemým stvoreniam. Žiaci si vyskúšali pozíciu svojej obľúbenej rozprávkovej postavičky alebo si rozvíjali svoju fantáziu a vytvorili svoje vlastné scenáre. Deti táto tematika zaujala, čo sa premietlo do ich predstavenia.
Okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany

Po 5-ročnej prestávke sa dňa 24. apríla 2024 v priestoroch zimného štadióna uskutočnila súťaž MLADÝCH ZÁCHRANÁROV CIVILNEJ OCHRANY. Reprezentovali nás žiaci zo 6. ročníka. Súťažili ako 4-členné zmiešané družstvo, ktoré tvorili dve dievčatá – L. Valachová (6. D), M. Kováčiková (6. D) a dvaja chlapci – M. Slávič (6. A), J. Šlosár (6. D). Súťaž pozostávala zo 6 častí: civilnej ochrany, testu, streľby zo vzduchovky, podania prvej pomoci, topografie a hasenia požiaru. Žiaci museli zvládnuť všetky tieto disciplíny, čo bolo veľmi náročné. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy a dúfame, že nás budú reprezentovať aj v budúcom školskom roku. Mgr. Adriana Gočová
Hviezdoslavov Kubín 2024 (krajské kolo)

Krajské kolo 70. ročníka recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa konalo 26. apríla 2024 v Dome kultúry v Nových Zámkoch. Do tohto kola postúpili len tí najlepší z najlepších. Na súťaži našich žiakov sprevádzala pani učiteľka Rastislava Macková, učiteľka slovenského jazyka a literatúry a dejepisu, dlhoročná pedagogička umeleckého prednesu žiakov v škole.
Pomôžte s hlasovaním v projekte Čerstvé hlavičky

Pomôžte deťom zo ZŠ Tribečská dostávať čerstvú dávku ovocia a zeleniny, ktorú poskytne v prípade výhry predajňa Kaufland Topoľčany, po celý nasledujúci školský rok. O tom, ktorá škola sa stane víťaznou v projekte Čerstvé hlavičky, rozhodne verejnosť hlasovaním. Hlasovanie prebieha na webstránke www.cerstvehlavicky.sk a hlasovať môže každý, kto sa pri prvej návšteve na stránke zaregistruje. Je potrebné hlasovať KAŽDÝ DEŃ v termíne od 25.4. do 29.5.2024. Každý hlas sa počíta, preto prosíme zapojte celú rodinu. ĎAKUJEME!
Eko – akadémia 2024

Žiaci 9.A triedy sa 22.apríla 2024 zúčastnili Eko - akadémie v Galérii mesta Topoľčany pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý sa každoročne oslavuje od roku 1970 po celom svete. Žiakov a učiteľov čakali zaujímavé prednášky. Najskôr sa im venoval žurnalista Andrej Barát, ktorý sa v roku 2022 stal držiteľom Ceny ministra životného prostredia za prínos v oblasti ochrany životného prostredia. Vo svojej prezentácii s názvom „Ako sme na našej planéte prepojení „ sa venoval klimatickým zmenám, množstvu emisií v rôznych krajinách , topeniu ľadovcov problémom, ktoré sú s tým spojené v prímorských oblastiach. Pútavo rozprával o svojej návšteve Hondurasu a Peru. Žiakov zapájal do diskusie, dal im možnosť vyjadriť svoj názor a tiež sa pýtať na to, čo ich zaujíma. Zaujímavá bola aj prednáška „Záchrana voľne žijúcich zvierat – ako postupovať pri náleze zvierat“, ktorú si pripravila Adriana Hološková zo Záchrannej stanice pre voľne žijúce živočíchy z Brezovej od Bradlom. Na záver si žiaci preverili svoje vedomosti v online kvíze a tí najlepší a najrýchlejší si odniesli aj darčeky. Eko – akadémia a informácie, ktoré sa žiaci dozvedeli boli užitočné, zaujali ich a určite prispeli k zlepšeniu ich enviromentálneho povedomia. Mgr. Monika Kubrická
Traja pomalí a bosí návštevníci

Nelka Peterková (5.B) si pre spolužiakov prichystala menšie prekvapenie. Na hodinu biológie nám priniesla ukázať slimáky africké, o ktoré sa s láskou stará. Sú to pomerne nenáročné exotické živočíchy, pri ktorých sa nemusíme báť uhryznutia a ani nadmerného hluku.
Čarovný čas dospievania

Dňa 22. apríla 2024 sme pre dievčatá v 6. a 7. ročníku v spolupráci s MP Education, s.r.o. pripravili priestor a čas na výchovno-vzdelávací program o dospievaní pod názvom Dospievam alebo život plný zmien.
Darčeky pre budúcich prvákov

Naše šikovné deti zo školského klubu spolu s p. vychovávateľkami nezaháľali a vyrobili krásne darčeky, ktorými boli obdarovaní budúci prváci počas zápisu do našej školy. Veríme, že sa našim budúcim prváčikom darčeky páčili a mali z nich radosť. Tešíme sa na Vás budúci prváci!
Online kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci DMZ II.

V tomto školskom roku 2023/2024 dňa 19. apríla 2024 prebehla súťaž v poskytovaní prvej pomoci. Po prvýkrát v histórii tejto súťaže sa uskutočnilo online kolo. Našu školu reprezentovalo 5-členné družstvo dievčat: S. Godálová (9. B) a žiačky z 9. A - E. Gočová, N. Krajčíková, V. Foltánová, M. Marková. Žiačky museli zvládnuť odpovedať na 35 otázok za 30 minút. Témy súťažného online kola pozostávali z prvej pomoci a vedomostiach o Červenom kríži. Dievčatá svojimi vedomosťami si zabezpečili postup do ďalšieho kola v Nitre. Bohužiaľ sa ho nemôžu zúčastniť, pretože majú prijímacie pohovory na stredné školy. Ďakujeme žiačkam za reprezentáciu našej školy v takej náročnej súťaži. Mgr. A. Gočová
Deň zdravia v Topoľčanoch

Dňa 10.4.2024 sa v našom meste konala akcia pod názvom Deň zdravia. Organizátori si pre verejnosť pripravili bohatý program, ktorý zahŕňal rôzne športové aktivity, zdravotné merania, prednášky a poradenstvo v oblasti dentálnej hygieny a prevencie chorôb.