Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Deň detí v ŠKD

Deň detí patrí medzi obľúbené dni v roku. Tento rok nám počasie trošku narušilo plány, a tak sme ho v ŠKD oslávili až 6. júna. Deti sa zabávali pri športových úlohách ako skok vo vreci, triafanie na bránku, skákanie na švihadle či gume, hod na presnosť. Zábavu umocnila diskotéka a maľovanie na tvár. Najväčšia zábava však tento rok bola jazda na vláčiku, ktorú si deti parádne užili a vyskúšali si aj úlohu výpravcu. Vychovávateľky ŠKD
Bublinová show

V pondelok 11.6.2024 sa v školskom klube detí konala veľkolepá bublinková show. Predstavenie deti nielen s úžasom sledovali, ale sa aj aktívne do neho zapojili. Mali možnosť si na sebe vyskúšať rôzne bublinové kreácie: dymové a horiace bubliny, bublinový dážď, penový klobúk...Nakoniec deti dostali možnosť sa do veľkej mega bubliny aj schovať. Za tento nezabudnuteľný zážitok pre deti 1. stupňa chceme poďakovať pani riaditeľke, ktorá nám toto prekvapenie pripravila. Vychovávateľky ŠKD
TRD 2024

Dňa 13. júna 2024 sa v priestoroch výstaviska Expo Center v Trenčíne uskutočnil TRD - Trenčiansky robotický deň. Na tejto súťaži sa zúčastnil Oliver Arzt, žiak 7. D triedy, a náš bývalý žiak, v súčasnosti už študent strednej školy, Adam Ducký. Oliver Arzt sa pravidelne zúčastňuje súťaží so svojím robotickým tímom XLC Nemo, v tejto súťaži sa neumiestnil. Jeho starší kamarát a robotik Adam Ducký získal vo svojej kategórii 3. miesto. Nezabúdame pripomenúť, že tímy robotikov v škole zanietene vedie Ing. Rastislav Gaži. Gratulujeme!
Nové knižky v školskej knižnici

V mesiaci máj žiaci na druhom stupni absolvovali poetoterapiu a následne prezentáciu o živote a diele P. O. Hviezdoslava. Tieto aktivity sme realizovali v spolupráci s Tribečským osvetovým strediskom v Topoľčanoch, ktoré vypracovalo tento projekt. Okrem zážitku z poetoterapie a pôsobivej prezentácie Hviezdoslava sa vďaka našej účasti na projekte rozrástol knižný fond školskej knižnice o nové zaujímavé knihy, napríklad Žila som s Hviezdoslavom, Žofia a iné básne (Valentín Beniak), Krič potichu, braček, Malý Mikuláš a kamoši a iné, spolu viac ako desať titulov. Ďakujeme! Tomáš Kováčik
Deň otcov

Tretia júnová nedeľa už tradične patrí mužom a konkrétne otcom. Na tých svojich trochu v predstihu intenzívnejšie mysleli žiaci 7.D na hodine občianskej náuky. Tatinom písali listy, v ktorých im vyjadrovali obdiv a úctu, skladali básničky o tom, akí sú radi, že ich majú a pomáhajú im a kreslili im srdiečka a iné symboly, napr. klobúk. Nezabudli ani na staré známe porekadlo „Aký otec, taký syn“. Práce žiakov sme nakoniec poskladali do projektu s názvom Deň otcov, ktorý im zdobí triedu. Za podnetnú hodinu ďakujem. Ing. Henrieta Knoblochová
Deň otvorených dverí na mliečnej farme

Počas Dňa otvorených dverí na mliečnych farmách sa žiaci z 1.A zúčastnili exkurzie na farme v Oponiciach, vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU. Pracovníci farmy deťom ukázali a porozprávali, ako sa o kravičky denne starajú, odkiaľ mlieko pochádza a aj ako sa dostáva do mliekarne.
Prezentácie ročníkových prác v 1. a 4.ročníku

Na konci školského roka žiaci so všeobecným intelektovým nadaním prezentujú ročníkové práce, ktoré sú u nich podmienkou postupu do ďalšieho ročníka. Tému ročníkovej práce si žiaci 1.A a 4.A zvolili sami podľa svojich záujmov. Prostredníctvom nej sa realizujú vo svojej obľúbenej oblasti, vyjadrujú svoje názory, postrehy, výsledky pozorovaní, hodnotenia ...
Šalamúnov poklad

Tribečská knižnica v Topoľčanoch každý školský rok organizuje súťaž s názvom Šalamúnov poklad. Úlohou žiakov je riešiť vedomostný kvíz v podobe elektronického pracovného listu, a tak sa dopracovať k pokladu kráľa Šalamúna - k múdrosti. Na hodinách informatiky sa každoročne do súťaže zapájajú aj naši žiaci, ktorí v medzipredmetovom prepojení vyhľadávajú relevantné informácie na internete. Natálii Bočekovej sa podarilo byť nielen úspešnou, ale i ocenenou riešiteľkou. Gratulujeme! Tomáš Kováčik
Venček 2024

Naši deviataci sa v utorok 11. júna 2024 v Dome kultúry v Topoľčanoch lúčili so svojou Základnou školou na ulici Tribečská v Topoľčanoch. Rozlúčka bola zároveň ich venčekovou slávnosťou, na ktorej dôstojne prezentovali svoje tanečné schopnosti. Za tieto sa žiaci poďakovali ich lektorovi tanca, pánovi Jurajovi Ilečkovi z tanečnej školy Nexum, ktorý sa im trpezlivo venoval niekoľko týždňov a okrem tanečných krokov ich oboznamoval aj so spoločenskou etiketou.
Koncoročný výlet Bojnice

Dňa 5.6.2024 sa naši prváci z 1.A, 1.B, 1.C a 1.D vybrali na školský výlet, ktorý bol odmenou za ich celoročnú prácu v škole. Deti navštívili mesto Bojnice, kde absolvovali prehliadku romantického zámku, v ktorom na nich dýchala historická atmosféra chodieb a dobovo zariadených izieb. Prehliadku ukončili priamo pod zámkom v unikátnej prírodnej travertínovej jaskyni.
Deti opäť deťmi ...

Triedy 5.A a 5.B si pre svoj koncoročný výlet vybrali netradične pobyt na permakultúrnej farme vo Velušovciach, ktorú prevádzkuje OZ LESOVO. Pani Filipeje, ktorú žiaci familiárne oslovovali Katka, najskôr žiakom porozprávala o permakultúrnom pestovaní rastlín a predstavila im aj hospodárske zvieratá, ktoré na farme chovajú. Ako to už býva, po množstve nových informácií žiaci vyhladli. Vďaka sponzorskému daru pani Feketeovej bola však pohroma zažehnaná a žiaci si s chuťou pomaškrtili na sladkých moravských koláčoch a slaných pletenkách. Posilnení sa pustili do spoločných hier a objavovania tajomných zákutí na priestrannom gazdovstve. Niektorí prvýkrát ochutnali jedlé kvety, iní spoznali ako vyzerá fenikel či mangold. Ďalším učarovali prítulné zajačiky a malé prepeličky. Najväčšia sranda však bola pri potoku, ktorý farmou preteká (snáď nám maminy odpustia tie zablatené tenisky). Na záver výletu nemohla chýbať poctivá opekačka. Žiaci si založili vlastný oheň a gazdovstvom sa razom niesla vôňa špekačiek, slaninky i sladkých marshmallows. Až pri ceste domov si mnohí zo žiakov spomenuli, že majú so sebou ich obľúbený mobilný telefón. Pri toľkých aktivitách naň úplne zabudli a aspoň na malú chvíľu sa deti stali opäť iba deťmi. Triedne učiteľky
Zo života včiel

Naši druháci v školskom klube detí sa zúčastnili zaujímavého rozprávania zo života včiel. Naša žiačka 4.D triedy Karin Bláhová sa spolu s rodičmi venuje včelárstvu. Porozprávala nám zaujímavosti o živote včiel a práci včelára. Z rozprávania sa deti dozvedeli o vývoji a živote včiel v úli. Získali mnoho nových poznatkov, napr. koľko včiel žije v úli, akú úlohu v ňom majú trúdy, robotnice a kráľovná. Prostredníctvom tejto zaujímavej prednášky sa deti dozvedeli, prečo sú včely také užitočné a prečo ich musíme chrániť. Na záver deti čakala sladká odmena. Každý mal možnosť ochutnať výborný sladký med od ich včielok.
Fyzikálna olympiáda

V školskom roku 2023/2024 sa uskutočnil 65. ročník Fyzikálnej olympiády. Našu Základnú školu úspešne reprezentovali v okresnom kole žiaci v kategóriách „G“, „F“ a „E“. Okresné kolo FO pre kategórie „F“ a „E“ sa uskutočnilo 13. 03. 2024 v Nitre, ZŠ Benkova. Žiaci počas štyroch hodín riešili štyri náročné fyzikálne úlohy...
3. C a 4. D na výlete v Trenčíne

Dňa 5. júna 2024 v stredu sa žiaci 3. C a 4. D tried zúčastnili koncoročného školského výletu. So svojimi triednymi učiteľkami navštívili Trenčín. Tento od školských povinností oddychový deň si užili splavovaním Váhu, streľbou z luku či prehliadkou Trenčianskeho hradu, dominanty mesta Trenčín. Mgr. Sylvia Vančová
Malí baníci

Dňa 30.5.2024 žiaci 3.A a 3.B triedy spoločne s triednymi pani učiteľkami Mgr. Boženou Kováčovou a Mgr. Soňou Holbayovou navštívili Štôlňu Bartolomej a malebné mestečko Banská Štiavnica. Banské múzeum v prírode poskytlo originálny zážitok banských priestorov. Žiaci sa obliekli do plášťov, dostali prilby, baterky a spoločne so sprievodom vstúpili do podzemia ako skutoční baníci. Dozvedeli sa informácie o histórii a technike baníctva, či o najstaršom baníckom konskom pohode Gápel. V rámci prehliadky na žiakov čakala povrchová expozícia geologických máp, hornín a kameňov.