Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Sv. Mikuláš

Ako každý rok, tak aj tento, prišiel sv. Mikuláš potešiť deti. Nebol sám, sprevádzali ho anjeli, ale i čerti. Deti si postupne po triedach prichádzali pre sladkosti, ktoré im Mikuláš priniesol. Cestou do našej školy ho zastavila pani primátorka, ktorá poslala pre všetky deti ZŠ Tribečská sladké potešenie. Nechýbali básničky, či pesničky, no najmä dobrá nálada. Ďakujeme Mikuláš. O rok príď k nám zas.
Školské kolo dejepisnej olympiády

Dňa 7. decembra 2021 sa uskutočnil 14. ročník školského kola dejepisnej olympiády. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách. Testy, ktoré vypracovávali, obsahovali učivo z regionálnej histórie (okres Topoľčany), ako aj polročné učivo daného ročníka.
Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 10. a 11.11.2021 novembra 2021 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 21 žiakov v kategórii 1A a 17 žiakov v kategórii 1B.
Vianočný stromček na Tribečskej

Prvý sneh a dátum v kalendári sú znakom toho, že prichádzajú najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Aj našu školu už zdobí vianočný stromček, ktorý je nádherne vyzdobený ručne vyrábanými ozdobami našich žiakov a zamestnancov. Pri stromčeku náš čakalo milé prekvapenie, krb, ktorý pre nás vytvorila mamička našich žiakov, p. Janka Nováčiková, za čo jej veľmi pekne ďakujeme!
Pripomenuli sme si Hviezdoslava

Pri príležitosti 100. výročia úmrtia Pavla Orságha Hviezdoslava sme na hodine literatúry v 5. B a 5. C upriamili pozornosť na tohto Pána spisovateľa.
 POH
Programovanie „plošákov“ na informatike

BBC micro:bit je programovateľný plošný spoj - minipočítač, ktorý robí z informatiky hru. Má niekoľko zabudovaných senzorov, napríklad kompas či akcelerometer. Možno k nemu pomocou vstupno/výstupných pinov pripojiť takmer akúkoľvek elektroniku. Aj s jeho pomocou sa deti hravou a kreatívnou formou učia programovať a vďaka nemu pochopia, ako funguje aj zložitejšia elektronika okolo nás.
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - pripravili ste ich 203!

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok – je názov charitatívnej zbierky darčekov pre seniorov v domovoch dôchodcov. Cieľom tejto zbierky je nielen naplniť darčekmi krabice od topánok, ale predovšetkým naplniť naše srdcia a srdcia seniorov láskou. Naša škola je i tento rok súčasťou tejto úžasnej myšlienky.
Zážitkové učenie v 4. D s Harrym Potterom

Na tento deň žiaci len tak nezabudnú. Zažili radosť z učenia a prežili jeden neobyčajný deň v škole.
Darujme deťom radosť

„Povedz mi niečo, a ja to zabudnem. Ukáž mi niečo, a ja si to budem pamätať. Dovoľ mi vyskúšať si to na vlastnej koži a ja to budem ovládať. Dovoľ mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať po celý život.“ Jan Amos Komenský
Tekvičkové fotenie v ŠKD

Z dôvodu zvýšených hygienických opatrení sme ani tento rok nemohli mať tradičnú Tekvičkovú párty. Preto sme si užili tento deň aspoň v maskách a zvečnili ho pri strašidelnej fotostene.
OSJL (okresné kolo)

Krajský školský úrad v Nitre v spolupráci s okresnou komisiou olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v okrese Topoľčany zorganizoval dňa 12. novembra 2021 XIV. ročník OSJL. Olympiáda sa pre súčasnú epidemiologickú situáciu konala dištančne formou online testu.
Október v ŠKD - Mesiac úcty k starším

Je tu mesiac október. Tak ako každý rok si aj v tomto období pripomíname mesiac úcty k starším. Treba ju prejavovať počas celého roka, nájsť si čas, milé slovo a úsmev pre starších neustále. Spolu s deťmi sa všetky p. vychovávateľky porozprávali o starých rodičoch. Celý mesiac sa venovali tejto téme a na záver deti zhotovili pekné pozdravy pre svojich starých rodičov. Veríme, že všetkých potešili a svojou troškou prispeli k rozveseleniu ich jesene života.
Kráľovská imatrikulácia prvákov

Pri tejto príležitosti sa naša škola na chvíľu premenila na školské kráľovstvo. Ako to už v rozprávke býva, každé kráľovstvo má svojho kráľa, takže pri tejto príležitosti nesmela chýbať naša pani riaditeľka a pani zástupkyne.
Záložky z Varína

Cieľom česko – slovenského projektu Záložka do knihy spája školy je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Tento rok si naše záložky vymieňame so žiakmi z pridelenej partnerskej slovenskej školy – Základná škola s materskou školou Varín v Žilinskom kraji.
Starí rodičia s nami spolupracujú

Máme v triede deti, ktorých starí rodičia majú rôzne záľuby.